Veel gestelde vragen

Rubrieken:
Hoe maak ik een boekje?
Een boekje maakt u in een aantal eenvoudige stappen.
Ga eerst naar het condoleanceregister van uw overleden dierbare.
Kies vervolgens rechts van het register voor de optie “Boekje maken”.
Vervolgens kunt u
  • de cover bewerken. U kunt een foto kiezen of eigen foto toevoegen en een titel kiezen
  • condoleances (de)selecteren
  • eigen foto’s toevoegen uit uw persoonlijke fotoboeken
  • teksten toevoegen zoals afscheidsredes, een gedicht etc

Vervolgens vult u uw adresgegevens is en stuurt u uw bestelling op.
Uw bestelling wordt binnen 2 weken bij u afgeleverd.
Hoe kan ik een boekje nabestellen?
Als er van het register van uw dierbare al eerder een of meerdere boekjes zijn gemaakt, dan staan deze naast het register. Kies het boekje dat u wilt nabestellen. U krijgt dan gelijk een preview te zien waarmee u het boekje pagina voor pagina kunt doorlopen. Is het helemaal naar wens, dan kunt u verder gaan met het bestellen.
Waarom moet ik bij het nabestellen mijn e-mailadres opgeven?
De enige reden dat wij u vragen om uw e-mailadres is om in contact met de besteller te kunnen komen over de productie en levering van het boekje. En om u een mailtje te sturen zodra wij het boekje op de bus hebben gedaan. Zo blijft u op de hoogte van het moment dat u het boekje thuis ontvangt.
Bevat een nabesteld boekje wel alle condoleanceberichten?
Het boekje zal alleen de condoleances bevatten tot het moment dat het boekje werd aangemaakt. Zijn er nadien condoleanceberichten bijgekomen, dan zitten deze vanzelfsprekend niet in het eerder aangemaakte boekje.
Welke drukker drukt het boekje?
De productie van het condoleanceboekje is uitbesteed aan de specialist op het gebied van printing-on-demand drukke: PrintApi te Groningen.
Wat moet ik doen als er fouten in het drukwerk zitten?
Bevat het boekje productiefouten zoals vlekken, grote kleurverschillen, ontbrekende pagina’s etc, stuurt u het boekje dan terug met een korte toelichting en uw contactgegevens naar:

BV Uitvaart.Com
Postbus 93556
1090 EB Amsterdam

Wij zullen u een kosteloos een gecorrigeerd exemplaar doen toekomen.
Wat kan ik doen als ik spelfouten ontdek in een reeds gemaakt en besteld boekje (dat nog niet geleverd is)?
U bent zelf verantwoordelijk voor het aangeleverde beeld- en tekstmateriaal.
Fouten die niet te wijten zijn aan productiefouten (zoals spel- en taalfouten, een foto die niet naar wens is etc) kunnen wij helaas niet kosteloos herstellen.
Kan ik na het bestellen van een boekje toch van de koopovereenkomst af?
De wetsartikelen die toezien op koop op afstand (artikelen 7: 46d lid 1 t/m 3 Burgerlijk Wetboek) en die bepalen dat een aankoop via het internet binnen een termijn van 8 dagen kosteloos kan worden ontbonden, zijn niet van toepassing op gepersonaliseerde artikelen. Eenmaal besteld kan de koopovereenkomst derhalve niet worden ontbonden tenzij het boekje technische gebreken vertoont.
Waarom kunnen er van de registers die gemaakt zijn op de 'oude' site geen boekjes worden gemaakt?
Voor het maken van condoleanceboekjes hebben we toestemming nodig om de condoleances van mensen te verwerken tot een boekje. In de oude site werd nooit om die toestemming gevraagd. En dus zijn we niet gerechtigd iets te doen met de oude registers. In de nieuwe site zoals die 3 maart 2010 is gelanceerd vragen we wel om toestemming aan mensen hun condoleances te mogen printen in condoleanceboeken. Daarom kunnen alleen van nieuwe registers boekjes worden gemaakt. Nieuwe registers zijn de registers aangemaakt met de nieuwe versie van Condoleance.nl zoals deze is gelanceerd op 3 maart 2010.
Hou me op de hoogte
Wilt u op de hoogte gehouden worden als er nieuwe (nationale) registers geopend worden? Condoleance.nl biedt verschillende mogelijkheden om op de hoogte te blijven, zoals e-mail, Twitter en SMS. Foto