Pieter Hoff

Pieter Hoff

13 mei 1953 - 13 april 2021

Alles gegeven om zijn droom te realiseren: het herbebossen van Moeder Aarde

[English version below]

Het is met groot verdriet dat wij u mededelen dat Pieter Hoff; echtgenoot, vader, opa, werkgever, uitvinder, wereldverbeteraar en dromer, op 13 april 2021 is overleden. Hij is 67 jaar oud geworden.

Pieter groeide op op de klei van West-Friesland als oudste zoon van een tuinder en nam met zijn broers het bedrijf over. Al snel specialiseerden zij zich onder de naam Hoff Quality First in de veredeling en teelt van lelies en bouwden ze een zeer groot lelieveredelings-bedrijf op. Voor zaken reisde Pieter naar meer dan vijftig landen en daar begon hij zich zorgen te maken over de dalende grondwaterstanden die hij opmerkte bij zijn klanten.

Dit inspireerde hem om het lelie-bedrijf te verkopen en sinds 2003 een oplossing te ontwikkelen voor de herbebossing van droge gebieden. De ecologische waterbesparende plant technologie van Groasis (met de Waterboxx®, Growboxx® en Waterfilter Boxx® plant cocoons als centrale producten) was zijn antwoord hierop. De resultaten van de projecten die hiermee in wel 43 landen zijn uitgevoerd bewijzen dat Pieter de tools heeft gecreëerd waarmee zijn droom gerealiseerd kan worden: hij wilde twee miljard hectare droge en geërodeerde grond kunnen herbebossen, grond die ooit vruchtbaar en bebost was.

“Als je geen droom hebt, dan kun je hem niet verwezenlijken.” - Pieter Hoff

Het was een grootse droom, die één mensenleven overstijgt. Dat wist hij. Het is zwaar dat hij de uiteindelijke resultaten van zijn onmetelijke inspanningen niet meer zal zien.

Zijn uitvindingen wonnen vele internationale prijzen, waaronder de Popular Science "Best Innovation" (2010) en meer recentelijk de benoeming tot "Nationaal Icoon" (2016) door de Nederlandse overheid. Naast vele blogs en columns publiceerde Pieter twee boeken: "CO2, een geschenk uit de hemel" (2008) en "The Treesolution" (2012).

Pieter was ongelooflijk trots op en erkentelijk voor alle steun van zijn familie, vrienden, kennissen, supporters, aanhangers en volgers. Pieter haalde zijn energie en inspiratie ook uit zijn volgers, Green Musketeers, Friends en zijn mede-dromers: jullie allen. Dank daarvoor.

Ter ere van Pieter sturen wij u deze video: https://www.youtube.com/watch?v=jCwW87XJtZs

Wij hopen dat Pieter u nog een laatste keer mag inspireren.

Volg het werk van Pieter op:
http://www.groasis.com

http://www.thetreesolution.com


In memoriam: Pieter Hoff - 1953-2021
He gave everything to realize his dream: to reforest Mother Earth

It is with great sadness that we inform you that Pieter Hoff; husband, father, grandfather, employer, inventor and dreamer, died on April 13, 2021 at the age of 67.

Pieter grew up in West-Friesland (the Netherlands) as the eldest son of a horticulturist and took over his father’s company with his brothers. They soon specialized in the breeding and cultivation of lilies and built a very large lily breeding company called “Hoff Quality First”. Pieter travelled to more than fifty countries for business, where he witnessed (and started to worry about) falling groundwater tables.

This inspired him to sell his lily business, and since 2003 start to develop a solution to reforest dry and degraded land. The ecological water-saving planting technology from Groasis (with the Waterboxx®, Growboxx® and Waterfilter Boxx® plant cocoons as central products) was invented by him. The results of the projects carried out in 43 countries prove that Pieter has created the tools to make his dream come true: he wanted to be able to reforest two billion hectares of dry and eroded soil, land that was once fertile and covered by trees.

"If you don't have a dream, you cannot realize it." - Pieter Hoff

Pieter had a great dream that transcends a single human life. He knew that. It is hard to accept that he will not see the results of his immeasurable efforts; for Groasis’ technology to be used at a massive scale.

Pieter’s inventions won many international awards, including the Popular Science "Best Innovation" (2010) and more recently the title of "National Icon" (2016) by the Dutch government. In addition to writing many blogs and columns, Pieter published two books: "CO2, a gift from heaven" (2008) and "The Treesolution" (2012).

Pieter was incredibly proud and grateful for all the support from his family, friends, acquaintances, supporters, and followers. Pieter also got his energy and inspiration from his followers, Green Musketeers, Friends of Groasis, and his fellow dreamers: all of you. We want to thank you for your support.

We send you this video in honour of Pieter
https://www.youtube.com/watch?v=jCwW87XJtZs
We hope that Pieter can inspire you one last time.

Learn more about Pieter’s work at:
http://www.groasis.com

http://www.thetreesolution.com
Condoleance toevoegen X sluiten
Uw naam:

Uw email (wordt niet gepubliceerd):


Gedenktekst:
 annuleren
Wilt u een SMS ontvangen direct als er een nieuw nationaal register geopend wordt? Stuur dan CONDO AAN naar 3010

We versturen nooit meer dan 5 berichten per week. Deze abonnementsdienst kost 25 cent per ontvangen bericht. U kunt zich afmelden door CONDO STOP te sms-en naar 3010.
< Vorige         61 t/m 80 van 313        Volgende >
Bedankt Pieter voor je voortrekkerswerk bij Groasis en voor het wakker maken van de wereld voor de noodzaak van het vergroenen. Je liet het niet bij visie alleen maar door innovatie en doorzetting liet je ook zien hoe die vergroening tot stand kan komen. Inmiddels zijn er veel volgers dus de wens die je uitsprak bij het graf van Jim Morrison komt in vervulling. Je laat een prachtige, groene nalatenschap achter! Rider(s) on the Storm
Hartelijk dank hiervoor. 
Op 22 april 2021
om 9:45 getekend door:
A.l.b.e.r.t. .P.a.a.r.d.e.k.a.m.
Dit is niet ok
Bedankt Pieter voor je geweldige lesgeven, voor het delen van je ervaringen en waarden voor de wereld en haar omgeving. Je laat een diepe leegte achter, waaraan je altijd met respect en bewondering zult worden herinnerd.
Mijn oprechte condoleances aan zijn zoon en Ana María, zijn vrouw.
God zal je in zijn zegeningen hebben 
Op 22 april 2021
om 5:17 getekend door:
S.a.n.t.i.a.g.o. .S.a.n.s.u.r. .H.o.l.g.u.í.n.
Dit is niet ok
Een mooi en gedreven mens is veel te vroeg heen gegaan, ik wens alle dierbaren heel veel sterkte dit verlies te dragen en de mooie herinneringen aan hem te koesteren. 
Op 21 april 2021
om 17:28 getekend door:
J.o.h.n. .B.o.o.m.
Dit is niet ok
Lieve familie en vrienden van Pieter Hoff, ik woon in Peru en vond hem op internet toen ik naar een oplossing zocht om meer bomen te kunnen planten. Tot nu toe heb ik jammer genoeg zijn fantastische product niet kunnen kopen, maar wil dat wel.
Ik weet zeker dat hij aan zijn levensmissie voldaan heeft. Al ken ik hem niet in levende lijve, ik heb een warm gevoel voor hem en zijn overgave om de mensheid en de aarde te dienen.
In de spirituele wereld zal hij altijd blijven doorgaan met zijn werk. En als je aan hem denkt is zijn geest bij je en kan hij je horen. Twijfel er niet aan om hem te blijven betrekken bij alles wat jullie doen en jullie te helpen met dingen die hij kent.
Sterkte voor de hele familie. 
Op 21 april 2021
om 15:05 getekend door:
N.a.t.h.a.l.i.e. .L.o.p.e.z. .Z.o.n.d.e.r.v.a.n. .d.e. .C.e.d.e.ñ.o.
Dit is niet ok
Beste familie en vrienden van Pieter,

Afgelopen jaar, tijdens de NBC2020 Awards, hebben wij mogen leren, maar eveneens genieten, van het enthousiasme en de bevlogenheid waarmee Pieter zijn missie overbracht.

Mede namens de gehele Netherlands Business Council UAE, wil ik alle dierbaren mijn medeleven betuigen en wens ik hen heel veel sterkte toe.

Sterkte! 
Op 21 april 2021
om 12:10 getekend door:
T.a.n.n.e.k.e. .E.g.b.e.r.s.
Dit is niet ok
Lieve familie, vrienden en bekenden van Pieter Hoff,
veel sterkte met het verwerken van het verlies van Pieter. Ik heb Pieter zelf rond 2008 leren kennen op een innovatiebijeenkomst. Hij was op zoek naar mensen die hem konden helpen om zijn droom te verwezenlijken, die 2 miljard ha die we ontbost hebben weer herstellen met z’n allen. Bomen zijn ongelofelijk belangrijk: ze zijn de basis van het ecosysteem, ze nemen CO2 op, geven producten, houden de grond vast en verbeteren het klimaat. En ze kunnen met heel weinig water in leven blijven, de basis van Groasis. Samen hebben we vele aanvragen gedaan voor de financiering van onderzoeks- en demonstratieprojecten. Ik kreeg soms op de meest vreemde tijdstippen allerlei aanvullingen op een projectplan of begroting door. Soms omdat hij in een ver land zat in een andere tijdzone, maar soms ook omdat hij een ongelofelijke drive had om zaken snel te verwezenlijken. Ik ga je ongelofelijk missen en een boom planten ter herinnering. Goed te horen dat je legacy in stand blijft Pieter: ‘Leef voor wat je nalaat…’ 
Op 21 april 2021
om 11:33 getekend door:
R.o.b. .J.a.n.s.s.e.n.s.
Dit is niet ok
Sorry to know about Pieter Hoff's demise. May his Soul rest in Peace.

A Good man who did a lot for nature and humaniy. 
Op 21 april 2021
om 10:36 getekend door:
B.h.a.r.a.t. .M.e.h.t.a.
Dit is niet ok
Sad to hear this news. Peter is an inspiration. His invention and his passion for sharing his vision. Thank you Peter for making a difference. 
Op 21 april 2021
om 3:12 getekend door:
E.l.w.y.n. .P.r.y.c.e.
Dit is niet ok
Beste Pieter,
Dank je voor je inspirerende ontwerpen, die ik dikwijls in Afrika heb kunnen verspreiden. Mensen als jij sterven nooit en ik ben er zeker van, dat je familie je geest zal blijven rondstrooien.
Beste Familie Hoff. Mijn medeleven met het verlies van Pieter. Gelukkig weten jullie je gesteund door velen en zullen jullie druk zijn Pieter's ideeën verder uit te werken. 
Op 20 april 2021
om 23:03 getekend door:
D. .v.a.n. .T.o.l.e.d.o.
Dit is niet ok
Veel sterkte voor familie en nabestaanden. Tijdens mijn studie aan de Nyenrode universiteit heb ik het genoegen gehad om Pieter samen met een aantal klasgenoten te mogen ondersteunen met een aantal projecten voor Groasis. Ik heb hem leren kennen als gedreven ondernemer en vooral een mooi en geïnteresseerd mens. Zijn nalatenschap zal nog generaties lang een impact maken, dankjewel Pieter voor alles wat je hebt gedaan 
Op 20 april 2021
om 22:20 getekend door:
J.e.r.o.e.n. .B.o.l.t.
Dit is niet ok
Ik heb Pieter leren kennen in het interview dat Lex Bohlmeijer met hem gemaakt heeft. Zijn ideaal en de verwezenlijking van dat ideaal vind ik prachtig. Dat hij is overleden heeft me geschokt. Ik wens het team van Groasis veel sterkte en succes in het navolgen van het ideaal van Pieter. Het dient een betere wereld. 
Op 20 april 2021
om 22:15 getekend door:
P.a.u.l. .v.a.n. .d.e.r. .M.a.e.s.e.n. .d.e. .S.o.m.b.r.e.f.f.
Dit is niet ok
Wij hebben Pieter midden jaren negentig leren kennen, op het moment dat wij ons als bedrijf gingen richten op de lelieteelt. Menig Hoff Quality first ras hebben we geteeld, waarvan de vermaarde Lollypop op de kop af 25 jaar onderdeel uitmaakte van ons teeltplan. Wij hebben op prettige wijze zaken mogen doen met Pieter, zowel in zijn rol als veredelaar als wel exporteur.

Bij menig leliekweker/commissionair zal er een dikke glimlach op het gezicht verschijnen, als men weer denkt aan de onvolprezen studiereis naar Zuid Italië in 1998. Een prachtige mix van vaktechnisch bezig zijn, cultuur snuiven en vooral heel veel gezelligheid.

Pieter dank voor alle inspiratie die je velen hebt gegeven. Wij herinneren je als een kleurrijk mens. 
Op 20 april 2021
om 20:41 getekend door:
H.e.n.r.i. .H.u.e.t.i.n.k.
Dit is niet ok
Verrast door het onverwachte overlijden van Pieter Hoff.

In het afgelopen halfjaar, heb ik op verschillende contactmomenten het voorrecht gehad, om met Pieter een 'boompje te kunnen opzetten' om zijn gedachtegoed, ook in de toepassing van een city-forest in het midden-oosten te kunnen inzetten.

Wat mij bijblijft, is zijn enorm gedetailleerde kennis, zijn openheid en zijn bereidheid om kennis met anderen te delen.

Alle dierbaren van Pieter Hoff, wil ik mijn medeleven betuigen en wens ik heel veel sterkte. 
Op 20 april 2021
om 17:57 getekend door:
G.r.e.g.o.r. .S.m.e.e.t.s.
Dit is niet ok
Beste familie en vrienden van Pieter,

Wat een naar bericht in mijn email deze week.

Veel sterkte de komende tijd en vooral doorgaan met de ontwikkeling en verspreiding van Pieter's droom. 
Op 20 april 2021
om 14:56 getekend door:
M.a.r.i.u.s. .K.r.o.o.s.h.o.f.
Dit is niet ok
Beste mensen, wat een verlies voor al het goede in de wereld! Veel sterkte! 
Op 20 april 2021
om 13:04 getekend door:
R.o.b. .A.u.g.u.s.t.i.n.u.s.
Dit is niet ok
Beste mensen,

Heel veel sterkte met het dragen van dit verlies. Wat een inspirator was Pieter! 
Op 20 april 2021
om 12:47 getekend door:
m.i.e.k.e. .a.u.g.u.s.t.i.n.u.s.
Dit is niet ok
Beste Wout, familie Hoff en Groasis medewerkers!

Van harte gecondoleerd met dit grote verlies!

Pieter was een geweldige visionair en innovator. Een inspirerende en buitengewoon sympatieke man. Hij zal zeer gemist worden.

Ik heb Pieter een aantal keren mogen ontmoeten. Het was zo mooi om hem te horen vertellen over zijn werk en zijn uitvindingen. Prachtig.

Het zou fijn zijn als het werk van Pieter voortgezet kan worden en zijn ideeen en dromen blijven voortbestaan.

Ik wens iedereen veel sterkte en kracht in deze moeilijke periode.

Rob Delfgaauw 
Op 20 april 2021
om 11:14 getekend door:
R.o.b. .D.e.l.f.g.a.a.u.w.
Dit is niet ok
Beste familie en dierbaren van Pieter,

Van harte gecondoleerd met dit zware verlies en heel veel sterkte.

Ruud van den Belt
Burgemeester Steenbergen 
Op 20 april 2021
om 10:02 getekend door:
R.u.u.d. .v.a.n. .d.e.n. .B.e.l.t.
Dit is niet ok
Beste familie van Pieter en mensen van Groasis,

Langs deze weg willen wij ons medeleven betuigen met het verlies van Pieter.

Wij herinneren Pieter als een inspirerende man met een groot hart, altijd vriendelijk en correct en zeer bevlogen voor zijn droom.

Wij wensen jullie heel veel sterkte toe en ook succes met het voortzetten van Pieter's droom!

Directie en medewerkers van Unipak BV 
Op 20 april 2021
om 9:29 getekend door:
C.h.r.i.s. .M.e.e.s.t.e.r.s.
Dit is niet ok
Pieter Hoff, ik vond jou altijd de Johan Cruijff tussen de bollen boeren. Vijf jaar voor jou Mats en Gerard gewerkt. Samen met vader Hoff en Liset Sijm, het was een leerzame en mooie tijd, waar ik nu nog de vruchten van pluk. Ik wens de kinderen en familie veel sterkte toe.

Kees Laan 
Op 20 april 2021
om 6:41 getekend door:
K.e.e.s. .L.a.a.n.
Dit is niet ok
< Vorige        1 2 3 4 5 6 7 ... 16      Volgende >
Dit register is aangemaakt door:
Wout Hoff
op 15 april 2021
en blijft zichtbaar tot:
15 juni 2027
Contact met beheerder >
Contact met Wout Hoff:


  annuleren

Register verlengen >
Een blijvende herinnering aan:

Pieter Hoff

U kunt van dit register en de toegevoegde condoleances zelf een boekje maken en laten drukken. Meer info >

Nieuw boekje maken >
Hou me op de hoogte
Wilt u op de hoogte gehouden worden als er nieuwe (nationale) registers geopend worden? Condoleance.nl biedt verschillende mogelijkheden om op de hoogte te blijven, zoals e-mail, Twitter en SMS. Foto