Pieter Hoff

Pieter Hoff

13 mei 1953 - 13 april 2021

Alles gegeven om zijn droom te realiseren: het herbebossen van Moeder Aarde

[English version below]

Het is met groot verdriet dat wij u mededelen dat Pieter Hoff; echtgenoot, vader, opa, werkgever, uitvinder, wereldverbeteraar en dromer, op 13 april 2021 is overleden. Hij is 67 jaar oud geworden.

Pieter groeide op op de klei van West-Friesland als oudste zoon van een tuinder en nam met zijn broers het bedrijf over. Al snel specialiseerden zij zich onder de naam Hoff Quality First in de veredeling en teelt van lelies en bouwden ze een zeer groot lelieveredelings-bedrijf op. Voor zaken reisde Pieter naar meer dan vijftig landen en daar begon hij zich zorgen te maken over de dalende grondwaterstanden die hij opmerkte bij zijn klanten.

Dit inspireerde hem om het lelie-bedrijf te verkopen en sinds 2003 een oplossing te ontwikkelen voor de herbebossing van droge gebieden. De ecologische waterbesparende plant technologie van Groasis (met de Waterboxx®, Growboxx® en Waterfilter Boxx® plant cocoons als centrale producten) was zijn antwoord hierop. De resultaten van de projecten die hiermee in wel 43 landen zijn uitgevoerd bewijzen dat Pieter de tools heeft gecreëerd waarmee zijn droom gerealiseerd kan worden: hij wilde twee miljard hectare droge en geërodeerde grond kunnen herbebossen, grond die ooit vruchtbaar en bebost was.

“Als je geen droom hebt, dan kun je hem niet verwezenlijken.” - Pieter Hoff

Het was een grootse droom, die één mensenleven overstijgt. Dat wist hij. Het is zwaar dat hij de uiteindelijke resultaten van zijn onmetelijke inspanningen niet meer zal zien.

Zijn uitvindingen wonnen vele internationale prijzen, waaronder de Popular Science "Best Innovation" (2010) en meer recentelijk de benoeming tot "Nationaal Icoon" (2016) door de Nederlandse overheid. Naast vele blogs en columns publiceerde Pieter twee boeken: "CO2, een geschenk uit de hemel" (2008) en "The Treesolution" (2012).

Pieter was ongelooflijk trots op en erkentelijk voor alle steun van zijn familie, vrienden, kennissen, supporters, aanhangers en volgers. Pieter haalde zijn energie en inspiratie ook uit zijn volgers, Green Musketeers, Friends en zijn mede-dromers: jullie allen. Dank daarvoor.

Ter ere van Pieter sturen wij u deze video: https://www.youtube.com/watch?v=jCwW87XJtZs

Wij hopen dat Pieter u nog een laatste keer mag inspireren.

Volg het werk van Pieter op:
http://www.groasis.com

http://www.thetreesolution.com


In memoriam: Pieter Hoff - 1953-2021
He gave everything to realize his dream: to reforest Mother Earth

It is with great sadness that we inform you that Pieter Hoff; husband, father, grandfather, employer, inventor and dreamer, died on April 13, 2021 at the age of 67.

Pieter grew up in West-Friesland (the Netherlands) as the eldest son of a horticulturist and took over his father’s company with his brothers. They soon specialized in the breeding and cultivation of lilies and built a very large lily breeding company called “Hoff Quality First”. Pieter travelled to more than fifty countries for business, where he witnessed (and started to worry about) falling groundwater tables.

This inspired him to sell his lily business, and since 2003 start to develop a solution to reforest dry and degraded land. The ecological water-saving planting technology from Groasis (with the Waterboxx®, Growboxx® and Waterfilter Boxx® plant cocoons as central products) was invented by him. The results of the projects carried out in 43 countries prove that Pieter has created the tools to make his dream come true: he wanted to be able to reforest two billion hectares of dry and eroded soil, land that was once fertile and covered by trees.

"If you don't have a dream, you cannot realize it." - Pieter Hoff

Pieter had a great dream that transcends a single human life. He knew that. It is hard to accept that he will not see the results of his immeasurable efforts; for Groasis’ technology to be used at a massive scale.

Pieter’s inventions won many international awards, including the Popular Science "Best Innovation" (2010) and more recently the title of "National Icon" (2016) by the Dutch government. In addition to writing many blogs and columns, Pieter published two books: "CO2, a gift from heaven" (2008) and "The Treesolution" (2012).

Pieter was incredibly proud and grateful for all the support from his family, friends, acquaintances, supporters, and followers. Pieter also got his energy and inspiration from his followers, Green Musketeers, Friends of Groasis, and his fellow dreamers: all of you. We want to thank you for your support.

We send you this video in honour of Pieter
https://www.youtube.com/watch?v=jCwW87XJtZs
We hope that Pieter can inspire you one last time.

Learn more about Pieter’s work at:
http://www.groasis.com

http://www.thetreesolution.com
Condoleance toevoegen X sluiten
Uw naam:

Uw email (wordt niet gepubliceerd):


Gedenktekst:
 annuleren
Wilt u een SMS ontvangen direct als er een nieuw nationaal register geopend wordt? Stuur dan CONDO AAN naar 3010

We versturen nooit meer dan 5 berichten per week. Deze abonnementsdienst kost 25 cent per ontvangen bericht. U kunt zich afmelden door CONDO STOP te sms-en naar 3010.
< Vorige         101 t/m 120 van 313        Volgende >
Dat jou droom door ons ieder verwezenlijkt mag worden.lieve Wout en Anya, Ellie en
Simon, Loes en Erik, kleinkinderen en Anne Maria heel veel sterkte met dit verlies 
Op 18 april 2021
om 23:36 getekend door:
C.u.n.y. .e.n. .J.a.n. .R.u.i.j.t.e.r._.H.o.f.f.
Dit is niet ok
Beste Familie Hoff. Gecondoleerd met het verlies van een wereldverbeteraar. Dat zijn droom om de wereld voor iedereen weer groener en leefbaarder te maken mag slagen 
Op 18 april 2021
om 22:43 getekend door:
B.e.r.t.-.J.a.n. .H.o.f.f.
Dit is niet ok
Wat een mooie ‘footprint’ heeft Pieter nagelaten! Voor alle Hoffjes en aanhang: sterkte met dit grote verlies en gemis! Ik begrijp dat Pieter ook op de meest onherbergzame plekken op de wereld voortleeft in zijn werk. Moge dit jullie troost bieden. 
Op 18 april 2021
om 22:15 getekend door:
A.g.g.y. .L.a.n.g.e.d.i.j.k.
Dit is niet ok
Ongelooflijk, maar t is echt zo.
Hard werkende Pieter, waar ik intens mee hebt gewerkt bij Hoff quality first. In de jaren 80 en 90 in Hem.
Samen met ouders broers en kees laan. Mooie Herinneringen aan deze tijd.
Wat zal pieter gemist gaan worden. Gecondoleerd. Heel veel sterkte Wout, Ellie, Loes en fam Hoff.
Meelevende Groet.! 
Op 18 april 2021
om 21:37 getekend door:
L.i.s.e.t.t.e. .s.l.o.k.-.s.i.j.m.
Dit is niet ok
Beste familie en vrienden van Pieter, wat een groot verlies. Wij hebben Pieter in de laatste twee jaar van zijn leven leren kennen als een enorme optimist, een doorzetter en een dromer. Hij heeft ons veel van zichzelf laten zien en het gevoel kunnen geven alsof hij familie is. Het was geweldig om met hem mee te hebben gereisd naar bijzondere plekken. Zijn optimisme heeft ons altijd geïnspireerd om hoop te blijven houden op een mooiere en groenere wereld. Pieter was een bijzonder fijn mens. Wij zullen er alles aan doen om zijn groene droom verder door te geven.
We wensen jullie veel sterkte met dit grote verlies. Lieve groeten, Melchert en Babette. 
Op 18 april 2021
om 21:32 getekend door:
M.e.l.c.h.e.r.t. .M.e.i.j.e.r. .z.u. .S.c.h.l.o.c.h.t.e.r.n. .e.n. .B.a.b.e.t.t.e. .V.e.r.m.u.n.t.
Dit is niet ok
Mijn oprechte condoleance aan de famillie van Pieter.Een groot Man is heen gegaan dat zijn idialen mogen worden voort gezet. 
Op 18 april 2021
om 21:30 getekend door:
M.a.r.t.i.n.
Dit is niet ok
Beste Wout en familie, we spreken van een boom van een vent wanneer iemand heel groot en sterk is. Als de drijvende kracht achter Groasis met grote visie en passie, met sterke volharding, inspiratie en innovatiekracht
kwalificeert Pieter met vlag en wimpel. We hebben geen andere keuze dan zijn werk voort te zetten. Heel veel sterkte, wijsheid en kracht bij het verwerken van dit enorme verlies. 
Op 18 april 2021
om 21:09 getekend door:
W.i.l.l.e.m. .S.e.d.e.r.e.l.
Dit is niet ok
Vol ongeloof en verdriet bereikte ons deze week het bericht van het overlijden van een groot mens, Pieter Hoff.
Pieter was jarenlang de drijvende kracht en woordvoerder in onze strijd tegen de Product- en Bedrijfschappen. Hij wist met intellectuele precisie en de juiste toon feilloos aan te geven waarom oude collectieve beleidsmodellen moesten verdwijnen om plaats te maken voor dynamische private initiatieven. Een titanenstrijd die, mede dankzij Pieter’s doorzettingskracht, met succes werd gewonnen.
Halverwege dat proces besloot Pieter zich volledig te gaan richten op zijn uitvinding. Daarmee kwam met veel respect een einde aan een dierbare en intensieve samenwerking. Op de achtergrond hielden we contact en dat was goed zo.
Zowel Pieter als persoon, maar ook zijn tomeloze inzet, zullen we nooit vergeten. We zijn hem zeer dankbaar.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden veel sterkte toe bij de verwerking van dit grote verlies.

Er is een visionaire wereldburger heengegaan.
Het wordt nooit meer zoals het was.
Rust zacht Pieter

Cora Bot, Jos de Boer en Huub Tonies
Namens het bestuur van stichting Nieuwe Vrije Agrarische Federatie (NVAF) 
Op 18 april 2021
om 20:46 getekend door:
N.V.A.F.
Dit is niet ok
Ik denk nu terug aan de plezierige gesprekken die we in onze jonge jaren hadden. Pieter had zijn eigen, altijd onderbouwde kijk op de wereld. Ik volgde hem bij de ontwikkeling van zijn waterbox, een geweldig idee wat werkelijk kan bijdragen aan een betere wereld. Veel bewondering heb ik voor zijn vasthoudendheid om zijn idee over de wereld uit te rollen. Het is ontzettend jammer dat hij de verdere ontwikkeling niet meer mee mag maken maar hij kan trots zijn op wat hij nalaat.
Piet Zwaan 
Op 18 april 2021
om 19:56 getekend door:
P.i.e.t. .Z.w.a.a.n.
Dit is niet ok
Beste familie en vrienden van Pieter,
Wat een verschrikkelijk nieuws. Ik heb grote bewondering voor Pieter sinds ik hem 2-3 jaar geleden heb leren kennen en we geprobeerd hebben een project op te zetten met de waterboxx, helaas is dat tot dusverre niet niet gelukt. Sinds mijn verjaardag heb ik een Waterboxx in mijn tuin, ik maak er een persoonlijk monumentje voor Pieter van.

Mijn oprechte deelneming, Roald Brouwer 
Op 18 april 2021
om 19:50 getekend door:
R.o.a.l.d. .B.r.o.u.w.e.r.
Dit is niet ok
Pieter, je laat jouw droom na voor een betere wereld . Ik hoop dat hij werkelijk wordt. Je hebt er keihard voor gewerkt. Wout,Ellie en Loes , heel veel sterkte met het verlies van jullie vader. Gerard en Irma. 
Op 18 april 2021
om 19:35 getekend door:
G.e.r.a.r.d. .e.n. .i.r.m.a.
Dit is niet ok
Familie en collega's, gecondoleerd. Ik hoop dat jullie Pieter zijn droom voortzetten. Dat zou mooi eerbetoon zijn en een hoop voor de wereld. Pieter vertelde tijdens een van onze ontmoetingen dat we familie zijn. Een van zijn oma's was oom een Buisman. Ik voel me erg bedroefd dat hij al zo jong is vertrokken.
Cees Buisman (wetsus) 
Op 18 april 2021
om 19:21 getekend door:
C.e.e.s. .B.u.i.s.m.a.n.
Dit is niet ok
Ik was 13 jaar dat ik op zaterdag begon te werken bij de Familie Hoff en heb dat tot mijn studietijd volgehouden.Elke week ieder vrij uurtje bracht ik daar door. Het was een bedrijf waar je ook als kleine jongen gewaardeerd en gerespecteerd werd. Een enorme leerschool voor de rest van mijn leven.
De discussies met Pieter en de levens beschouwende gesprekken ondanks ons leeftijdverschil zijn mij altijd bijgebleven. En ondanks dat ik hem niet meer zag, volgde ik wel zijn ontwikkelingen met groasis. Trots was ik ook dat ik ooit met hem mocht samen werken en dankbaar voor wat ik van hem geleerd heb.
Beste familie en kinderen, heel veel sterkte bij dit grote verlies van zo’n bijzondere man. 
Op 18 april 2021
om 19:20 getekend door:
R.e.n.é. .P.e.e.r.d.e.m.a.n.
Dit is niet ok
Lieve Wout, Loes, Elly en familie,
Het overlijden van Pieter heeft mij diep geraakt. Ik heb groot respect en bewondering voor zijn inventiviteit, eigenzinnigheid en doorzettingsvermogen. Mijn zoon David en ik hebben een paar jaar geleden met Pieter een van zijn projecten in Zaragoza, Spanje bezocht. Fantastisch was het om te zien hoe die kale vlakte weer groen werd! Je droom leeft voort Pieter! Dank voor zo’n fantastisch mens 🙏 Marjolein Hoff 
Op 18 april 2021
om 16:47 getekend door:
M.a.r.j.o.l.e.i.n. .H.o.f.f.
Dit is niet ok
Beste familie, wat ben ik geschrokken van de overlijdensaankondiging in de email: ik moest het even verwerken. Ik heb Pieter nooit ontmoet, maar ik volg Groasis al sinds 2015 en ik ben geinspireerd door zijn droom om overal ter wereld bomen te planten. Bomen zijn zo belangrijk voor de mensheid en het klimaat op moeder aarde, maar helaas nog niet iedereen is daar van bewust. Ik hoop dat Groasis zijn droom voorzet en ik blijf een enthousiaste Friend of Groasis.
Ik wens de familie en zijn goede vrienden veel sterkte met het verwerken van dit groot verlies, maar ga door – zo kan zijn droom nog altijd gerealiseerd worden. 
Op 18 april 2021
om 16:41 getekend door:
L.e.o.n.i.e. .P.a.p.i.n.g.
Dit is niet ok
Als Green Musketeer is het een schok dit trieste bericht te ontvangen. Gelukkig heb ik Pieter een paar maal mogen spreken. Dat waren mooie gesprekken over zijn visie en ideeën voor Groasis. Het is een gemis voor de aarde, maar natuurlijk meer direct bij huis voor zijn familie en vrienden om deze inspirerende en gedreven man te verliezen. Graag sluit ik me bij eerdere oproepen aan om het werk en het succes van Groasis en het planten van bomen voort te zetten. Sterkte aan een ieder die het overlijden van Pieter aan het hart gaan. 
Op 18 april 2021
om 14:30 getekend door:
s.y.l.v.i.a. .k.l.e.r.k.s.
Dit is niet ok
Beste familie en overige nabestaanden, gecondoleerd met het verlies van Pieter. Een man met een dergelijke missie zou je graag een eeuwig (en gezond) leven toewensen. Het compas voor velen. Aan het roer op de ongewisse zee sturend naar een ver doel aan den einder. Hij is niet meer, maar zijn droom is levend. Gelukkig was hij nooit alleen in zijn droom en zijn er steeds meer die zijn droom delen. We gaan daar komen. Helaas zonder Pieters zeer inspirerende leiding. Voor nu veel sterkte bij het verwerken van dit immense verlies. 
Op 18 april 2021
om 13:53 getekend door:
B.a.r.t. .V.a.n. .U.l.d.e.n.
Dit is niet ok
Wat een triest bericht, Jaren hebben wij genoten van de nieuwe lelies die Pieter maakte. Hij heeft net als een werkende vulkaan indruk op mij gemaakt, altijd in beweging, vol met ideeën, witte maar ook soms zwarte rook, zijn as lag overal, lava stomen gingen over de hele wereld Pieter zat overal voelbaar, hij knalde erover, wat een expressie. Inderdaad nu is de vulkaan in ruste. Pieter in mijn leven is het geweldig om jou ontmoet te hebben, naaste heel veel sterkte met dit te vroege verlies, put kracht en moed uit Pieter, haal het beste uit jezelf, zoals hij ook deed.
een Groet vanuit bet bloembollen gebied Jan Hopman 
Op 18 april 2021
om 13:35 getekend door:
J.a.n. .H.o.p.m.a.n.
Dit is niet ok
Beste Wout, Loes, Elly en verdere familie van Pieter.
Wat een intens verdrietig bericht over het overlijden van jullie vader en broer.
Ik heb Pieter voor het laatst gesproken op een reunie van klasgenoten van de lagere school in Venhuizen. Een prachtige ondernemer, eigenlijk al van jongs af aan.
Later pas hoorde ik van zijn meest recente droom: de herbebossing van droge, tot woestijn verworden gebieden. Bekroond met de benoeming tot Nationaal Icoon door minister Kemp. Wat een prachtig mens...
Ik wens jullie heel veel sterkte met dit verlies.
Fons Meester, klasgenoot Jozefschool Venhuizen 
Op 18 april 2021
om 13:19 getekend door:
F.o.n.s. .M.e.e.s.t.e.r.
Dit is niet ok
Beste familie en nabestaanden, gecontroleerd met overlijden van Pieter. Een goed mens. Ik heb Pieter leren kennen toen hij nog lelies veredelde in Steenbergen. Hij was op een bepaald moment de eerste met een zogenaamde dubbele lelie. Die zijn nu niet meer weg te denken in de programma's van de huidige veredelaars. En ook nu was hij bezig met iets baanbrekends. Sterkte met dit verlies! Marc van der Ven (HJF Advocaten) 
Op 18 april 2021
om 13:18 getekend door:
M.a.r.c. .v.a.n. .d.e.r. .V.e.n.
Dit is niet ok
< Vorige        1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 16      Volgende >
Dit register is aangemaakt door:
Wout Hoff
op 15 april 2021
en blijft zichtbaar tot:
15 juni 2027
Contact met beheerder >
Contact met Wout Hoff:


  annuleren

Register verlengen >
Een blijvende herinnering aan:

Pieter Hoff

U kunt van dit register en de toegevoegde condoleances zelf een boekje maken en laten drukken. Meer info >

Nieuw boekje maken >
Hou me op de hoogte
Wilt u op de hoogte gehouden worden als er nieuwe (nationale) registers geopend worden? Condoleance.nl biedt verschillende mogelijkheden om op de hoogte te blijven, zoals e-mail, Twitter en SMS. Foto