Rob Ellermeijer

Rob Ellermeijer

11 september 1958 - 8 mei 2022

"De hemel heeft er een engel bij."

In ons bijzijn is overleden
mijn liefhebbende echtgenoot, onze vader,
schoonvader en opa.

---

U bent mijn toevlucht, Heer.
Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen.
Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.

Psalm 91,9-11
Condoleance toevoegen X sluiten
Uw naam:

Uw email (wordt niet gepubliceerd):


Gedenktekst:
 annuleren
Wilt u een SMS ontvangen direct als er een nieuw nationaal register geopend wordt? Stuur dan CONDO AAN naar 3010

We versturen nooit meer dan 5 berichten per week. Deze abonnementsdienst kost 25 cent per ontvangen bericht. U kunt zich afmelden door CONDO STOP te sms-en naar 3010.
        1 t/m 20 van 219        Volgende >
Lieve familie van Rob Ellermeijer,

Met schrik heb ik kennis genomen van het overlijden van Rob. Ik heb de eer gehad om Rob te leren kennen als collega bij Ernst & Young en ook daarna. Rob heb ik leren kennen als een zeer betrokken, sociaal en integer man met een goede (glim)lach. Het doet mij dan ook verdriet dat hij het aardse heeft verlaten, maar koester de herinneringen.

Ik wens u heel veel sterkte de komende tijd met het verwerken van dit grote verlies. 
Op 20 mei 2022
om 20:52 getekend door:
A.r.j.a.n. .G.e.e.r.l.i.n.g.a.
Dit is niet ok
Beste familie Ellermeijer,
Ik wens jullie heel veel sterkte om dit grote verlies te dragen. Ik heb Rob leren kennen als accountant bij de gemeente Bloemendaal en ook daarna kwam ik hem nog regelmatig tegen in andere functies bij o.a. het Nationaal Netwerk Risicomanagement. Altijd vriendelijk, meedenkend en belangstellend ook al had hij het zelf ook niet altijd makkelijk. Een voorbeeld voor velen. Ik zal hem missen maar zeker niet vergeten.
Sietze van den Berg 
Op 20 mei 2022
om 16:16 getekend door:
S.i.e.t.z.e. .v.a.n. .d.e.n. .B.e.r.g.
Dit is niet ok
Beste familie,
Wens jullie heel veel sterkte. Ik heb met Rob samengewerkt toen hij onze accountant was in Haarlem. Superfijn!
Later ontmoette ik hem weer in VNHG-verband, hartelijk en het ging altijd gelijk weer ergens over.
Ben Nijman 
Op 19 mei 2022
om 21:10 getekend door:
B.e.n. .N.i.j.m.a.n.
Dit is niet ok
Lieve familie,

Gecondoleerd met het verlies van Rob.
Hij was zeer betrokken en wat zal ik hem missen bij hardloop wedstrijden.
Ik wens familie en dierbare veel sterkte.
Met warme groet,
Bernadette Bakker 
Op 19 mei 2022
om 15:51 getekend door:
B.e.r.n.a.d.e.t.t.e. .B.a.k.k.e.r.
Dit is niet ok
Lieve Familie,

Gecondoleerd met dit enorme verlies van Rob.

Ik wens u en uw familie heel veel sterkte toe in dit moeilijke proces.

Ik heb de eer gehad om Rob te mogen leren kennen en dat is voor mij een verrijking geweest van mijn leven.

Vaarwel Rob.

Met warme groet,

Ron Haamel (Styles) 
Op 18 mei 2022
om 21:30 getekend door:
R.o.n. .H.a.a.m.e.l.
Dit is niet ok
Wat ontzettend verdrietig dat Rob is overleden. Mijn medeleven aan de familie en dierbaren van Rob en wens hem veel kracht en sterkte toe bij het moeten missen van Rob.

Ik ken Rob nog van heel vroeger, we zaten op dezelfde voetbalclub in Amstelveen en op dezelfde middelbare school (Casimir Lyceum).

Veel later kwam ik Rob weer tegen via mijn moeder Marleen echtgenote van Klaas Jan Ritzema van Ikema. Rob en Klaas Jan zaten samen bij de Lions Amstelveen. Klaas Jan is in 2016 overleden en ik zal nooit de warme woorden vergeten die Rob toen sprak op de uitvaart van Klaas Jan.

Rob zal ik me blijven herinneren als een rustige, aardige, vriendelijke en integere man. Zo kwam hij ook al op mij over in onze jeugd.

Zijn betrokkenheid bij de samenleving (Lions) en later in de politiek als raadslid en vervolgens als wethouder /loco-burgemeester Amstelveen tekenen voor mij hoe hij in het leven stond.

Wat fijn dat ik je heb mogen ontmoeten, vaarwel Rob.

Jerry Straub 
Op 17 mei 2022
om 4:06 getekend door:
J.e.r.r.y. .S.t.r.a.u.b.
Dit is niet ok
Wat droevig dat Rob zo vroeg is overleden. Niet allen in Amstelveen zal hij gemist worden; de Amsterdamse VVD heeft veel aan hem te danken. Zo was hij jarenlang onze accountant, en zijn inzicht en adviezen hebben tot op de dag van vandaag veel nut voor de financiële huishouding.

Maar vooral was hij een aimabel mens, altijd belangstellend en behulpzaam. Ik zal hem missen.

Bastiaan van der Giessen
voormalig penningmeester VVD Amsterdam 
Op 16 mei 2022
om 22:23 getekend door:
B.a.s.t.i.a.a.n. .v.a.n. .d.e.r. .G.i.e.s.s.e.n.
Dit is niet ok
Geachte familie,
Gecondoleerd met het verlies van lieve echtgenoot en lieve vader.
Wat heftig allemaal.
Ik wens u allen veel kracht en moed toe om dit verlies te dragen en tevens veel sterkte.
Als zzp'er, werkzaam bij de gemeente, heb ik Rob leren kennen als een mooi mens.
En dat is heel waardevol, zo jammer dat hij er niet meer is. Hij heeft veel voor heel veel mensen betekend.
Het verlies zal daarom groot zijn.

Met hartelijke groet,

Anne-Marie Vreman
Ede 
Op 16 mei 2022
om 21:56 getekend door:
A.n.n.e.-.M.a.r.i.e. .V.r.e.m.a.n.
Dit is niet ok
Beste familie Ellermeijer,

Gecondoleerd met dit grote verlies. Wij wensen jullie heel veel sterkte. Omarm alle mooie herinneringen aan Rob!

Karel Vlieger
(Namens het bestuur van GroenLinks Amstelveen) 
Op 16 mei 2022
om 12:21 getekend door:
K.a.r.e.l. .V.l.i.e.g.e.r.
Dit is niet ok
Lieve familie,

Gecondoleerd met het verlies van jullie lieve opa, vader en echtgenoot.

Wij hebben Rob leren kennen als een aimable persoon met een wame persoonlijkheid.

Wij wensen jullie heel veel sterkte

Herman en Deborah Smalhout 
Op 16 mei 2022
om 10:00 getekend door:
H.e.r.m.a.n. .e.n. .D.e.b.o.r.a.h. .S.m.a.l.h.o.u.t.
Dit is niet ok
Lieve José, Joyce en Lincy,
Rob en ik kennen elkaar al sinds de middelbare schooltijd. We zaten in de bovenbouw in dezelfde klas, en bij onze schoolreis in de 5e klas naar Hastings waren we roommates. Sinds die tijd waren we bevriend.
We gingen ieder onze eigen weg maar we kwamen elkaar vele jaren later weer tegen, toen wij in de Westwijk gingen wonen en eerst Joyce en Bernard in dezelfde klas kwamen, en later Sophie en Lincy bevriend raakten. En mijn vader was een collega van Rob bij Moret Ernst & Young; ze hebben veel samengewerkt.
We zagen elkaar voor het laatst toen mijn vader twee jaar geleden overleed. We hadden toen echt geen idee dat dit de laatste keer zou zijn!
José, Joyce en Lincy, heel veel sterkte! We leven heel erg met jullie mee.
Jaap & Pauline 
Op 15 mei 2022
om 21:55 getekend door:
J.a.a.p. .&. .P.a.u.l.i.n.e. .d.e. .M.a.r.e.
Dit is niet ok
Rob was een van de vriendelijkste, meest toegankelijke en zelfreflectieve partners waarmee ik van 2001 tot 2007 heb samengewerkt.
Veel sterkte familie, bewaar de vast vele mooie herinneringen aan hem.
Diederik 
Op 15 mei 2022
om 21:34 getekend door:
D.i.e.d.e.r.i.k. .G.o.s.e.w.e.h.r.
Dit is niet ok
Geachte familie,

Het bericht over het overlijden van Rob raakte me, ook al heb ik hem heel lang niet gezien.
In 1995-1997 was Rob stadsaccountant van Leiden. De stad was nog aan het bijkomen van een langdurige 'artikel 12'status en had weinig financieel zelfvertrouwen. Ik had daar als jong en onervaren wethouder van financien veel mee te maken. De stadsaccountant was in dat speelveld een belangrijke figuur. Maar Rob was alles behalve de frikkerige controleur. Hij was de man van overzicht, aanmoediging, rust en structuur. Een man met een eigen, loyale en wijze visie op de publieke financien. Rob heeft veel voor de stad betekend. En ik heb veel van hem geleerd.

Vele jaren later zag ik tot mijn vreugde dat hij nu rechtstreeks de publieke zaak was gaan dienen door wethouder in Amstelveen te worden. Het is jammer dat zijn karakter en talent ons zo vroeg ontvallen zijn.

De fijne foto waarmee u dit register opent, is helemaal de Rob zoals ik hem kende. Opgewekt, amper ouder geworden.En de prachtige Psalmtekst past helemaal bij Rob: metaforisch, verder kijken, hoopvol. Ik dank u dat u in dit moment van verdriet ons deze groet meegeeft. 'De hemel heeft er een engel bij'.

Ik groet u met hoogachting.

Aart van Bochove 
Op 15 mei 2022
om 11:36 getekend door:
A.a.r.t. .v.a.n. .B.o.c.h.o.v.e.
Dit is niet ok
Beste nabestaanden van Rob,
Veel sterkte met verlies van Rob. Hij is voor turnvereniging United Amstelveen van grote waarde geweest bij de overgang naar de nieuwe turnhal, ten tijde van de corona pandemie bij vele andere gelegenheden. Veel waardering hebben wij voor zijn niet aflatende interesse, belangstelling en bereidheid om zaken te bespreken. Een warme en betrokken bestuurder. 
Op 15 mei 2022
om 10:46 getekend door:
R.e.n.s. .v.a.n. .K.l.e.i.j. .-. .U.n.i.t.e.d. .A.m.s.t.e.l.v.e.e.n.
Dit is niet ok
Beste José en kinderen, Gecondoleerd met dit grote verlies. Ik heb met Rob gewerkt toen hij penningmeester was van het dekenaat Meerlanden. Naast een deskundige penningmeester was Rob gewoon een goed mens. Ik denk met veel respect aan hem terug. Mede namens mijn vrouw Riet, die jullie laatst nog sprak op het terras van Silversant, veel sterkte & hartelijke groet, Guido Smit 
Op 14 mei 2022
om 21:39 getekend door:
G.u.i.d.o. .S.m.i.t.
Dit is niet ok
Beste familie Ellermeijer,

ik wil jullie condoleren met het grote verlies van jullie man, vader, schoonvader en opa.
Ik wens jullie veel liefde en sterkte om dit samen te verwerken.

Met vriendelijke groet,
Gerdien Parlevliet
(logopedist) 
Op 14 mei 2022
om 21:34 getekend door:
G.e.r.d.i.e.n. .P.a.r.l.e.v.l.i.e.t.
Dit is niet ok
Beste familie,

Langs deze weg wil u condoleren met het overlijden van Rob. Ik heb hem leren kennen als een aardige en betrokken wethouder. Ik wens u allen veel sterkte met dit grote verlies en spreek de wens uit dat u op veel mooie herinneringen en momenten met Rob kunt terugkijken.

Met vriendelijke groeten, Jean 
Op 14 mei 2022
om 13:16 getekend door:
J.e.a.n.
Dit is niet ok
Beste familieleden,

Ik wens u veel sterkte met uw grote verlies. Als schaker heb ik Rob Ellermeijer een aantal keren ontmoet, het waren altijd
aangename en prettige gesprekken. Ik noemde hem wel eens de 'schaakwethouder', sport zat immers in zijn portefeuille. Hij was volgens mij ook enthousiast schaker, begin dit jaar heeft hij nog twee nieuwe schaaktafels geopend in het Oude Dorp.

Warme groeten,

Bart Stam 
Op 14 mei 2022
om 12:35 getekend door:
B.a.r.t. .S.t.a.m.
Dit is niet ok
Beste José en familie, gecondoleerd en heel veel sterkte wens ik jullie toe. Rob was een geweldige collega binnen EY, altijd oprecht gemeend waren zijn uitspraken en handelen, vriendelijke groet, Jaap Hetebrij 
Op 14 mei 2022
om 10:41 getekend door:
J.a.a.p. .H.e.t.e.b.r.i.j.
Dit is niet ok
Lieve José en verdere familie,
Ik ben verbijsterd door dit verdrietige bericht. Ik denk met genoegen terug aan "mijn buurman" op kantoor Amsterdam, waar ik jaren mee heb samengewerkt. Fijne collega ! Ik wens jullie heel veel sterkte met dit enorme verlies. Jaap Verkerk 
Op 14 mei 2022
om 9:44 getekend door:
J.a.a.p. .V.e.r.k.e.r.k.
Dit is niet ok
       1 2 3 4 5 6 7 ... 11      Volgende >
Dit register is aangemaakt door:
Lincy Ellermeijer
op 9 mei 2022
en blijft zichtbaar tot:
9 juli 2022
Contact met beheerder >
Contact met Lincy Ellermeijer:


  annuleren

Register verlengen >
Een blijvende herinnering aan:

Rob Ellermeijer

U kunt van dit register en de toegevoegde condoleances zelf een boekje maken en laten drukken. Meer info >

Nieuw boekje maken >
Hou me op de hoogte
Wilt u op de hoogte gehouden worden als er nieuwe (nationale) registers geopend worden? Condoleance.nl biedt verschillende mogelijkheden om op de hoogte te blijven, zoals e-mail, Twitter en SMS. Foto