dr. JR Soedirman

dr. JR Soedirman

2 februari 1950 - 18 september 2023

“Ik weet zeker
de dood doet geen pijn
voordat ik dood ben
wil ik een glaasje
en een flesje
een blaadje
en een pen
zo hoef ik nooit alleen te zijn”

Na een waardevol en intensief leven hebben wij op 18 september 2023, sneller dan verwacht, afscheid moeten nemen van onze geliefde vader en opa.

John R. Soedirman
* Leiden, 02-02-1950
† Amsterdam, 18-09-2023


Joey Soedirman
Daniel
Jimmy Soedirman en Jocelyn Bennema
Lucas en Tobias
Julie Soedirman en Quinten Grűwel


Correspondentieadres: Julie Soedirman
E-mail: jsoedirman@hotmail.com

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

De wens is geen bloemen.
Er is een mogelijkheid te doneren aan het voor
John dierbare en geliefde Torpedo theater op rekeningnummer NL72SNSB0910368694
t.n.v. J. Soedirman

Wij zullen begin 2024 een herdenking voor vrienden en kennissen organiseren (wellicht in het door John geliefde Torpedo theater in Amsterdam). We hebben echter de tijd nodig om dit plotselinge verlies te verwerken en de nodige zaken op een goede manier af te handelen.

Gelieve uw e-mailadres door te geven via jsoedirman@hotmail.com indien u hierover op de hoogte gehouden wilt worden.

John Soedirman was niet alleen arts en medisch-historisch onderzoeker, maar ook bestuurder en vrijwilliger bij diverse stichtingen en verenigingen. De familie in Nederland en Indonesië dankt iedereen voor de samenwerking, de hartverwarmende reacties en steunbetuigingen.
Condoleance toevoegen X sluiten
Uw naam:

Uw email (wordt niet gepubliceerd):


Gedenktekst:
 annuleren
Wilt u een SMS ontvangen direct als er een nieuw nationaal register geopend wordt? Stuur dan CONDO AAN naar 3010

We versturen nooit meer dan 5 berichten per week. Deze abonnementsdienst kost 25 cent per ontvangen bericht. U kunt zich afmelden door CONDO STOP te sms-en naar 3010.
        1 t/m 20 van 44        Volgende >
Beste familieleden van John. Ik heb John leren kennen als een heel betrokken mens. Hij wilde graag de helpen om de NVDMG te laten voortbestaan. Vlak na de laatste vergadering gaf hij al aan (8sept)dat hij erg slechte prognoses had gekregen. Hij wilde wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen om de vereniging te redden. Het is onvoorstelbaar hoe snel het daarna is gegaan. Ik wens jullie veel sterkte toe. Met vriendelijke groet, Marja Tiggelman 
Op 25 oktober 2023
om 22:24 getekend door:
M.a.r.j.a. .T.i.g.g.e.l.m.a.n.
Dit is niet ok
Lieve John,
Wat een gemis voor je familie en voor de wereld dat jij het aardse hebt verlaten.
De meest attente collega waar ik mee heb mogen samenwerken.
Het ga je goed John, je hebt je rust verdiend.
Liefs Annemieke Bos,
Arts Trombosedienst 
Op 24 oktober 2023
om 10:40 getekend door:
A.n.n.e.m.i.e.k.e. .B.o.s.
Dit is niet ok
Geachte familieleden van John,
In meeleven met u stuur ik u mijn wensen van kracht en sterkte. Ik heb John leren kennen bij de Institutional Review Board van NKI-AVL en zijn grote kennis hand in hand met zijn rust waren hartverwarmend.
Ik wens u veel sterkte en sluit af met een warme groet, Irith Kist 
Op 18 oktober 2023
om 12:19 getekend door:
I.r.i.t.h. .K.i.s.t.
Dit is niet ok
Wat verdrietig dat John er niet meer is, en helemaal hoe snel het aan het einde gegaan is. John was een vriendelijke kerel met een grote medische kennis van zaken die zich tot op het laatst als bestuurslid of in andere hoedanigheden voor veel organisaties inzette. Voor een patiëntenorganisatie als de onze is het heel mooi om directe toegang tot medische kennis te hebben en John deelde z'n kennis graag.

Het is lastig te bevatten dat John er niet meer is, het verdriet is voor jullie, naasten, uiteraard veel groter. Op termijn zullen de mooie herinneringen aan John de boventoon voeren. Heel veel sterkte.

Joost Groen
Patiëntenplatform Sarcomen 
Op 13 oktober 2023
om 9:14 getekend door:
J.o.o.s.t. .G.r.o.e.n.
Dit is niet ok
Beste John,

Vanaf het moment dat jij in beeld kwam bij het Patientenplatform Sarcomen wilde jij kennis maken met iedereen, ook met mij terwijl ik net een stapje terug genomen had.
In dit gesprek heb ik jou mogen leren kennen als positief, open en een doorzetter. Daarna hebben we samen nog in de werkgroep voor jongeren mogen zitten. Jouw inzet voor zoveel verschillende stichtingen was enorm!

Bedankt dat ik je heb mogen leren kennen en met je heb mogen samenwerken.

Ik wens je familie en vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Suzanne Franssen
Vrijwilliger PPS 
Op 10 oktober 2023
om 11:55 getekend door:
S.u.z.a.n.n.e. .F.r.a.n.s.s.e.n.
Dit is niet ok
Ik heb John tijdens de vele kunstlezingen die hij volgde, mogen leren kennen als een zeer lieve en erudiete man. Het was altijd inspirerend om met te praten over de Duitse Romantiek en wat al niet meer. Het is verdrietig dat hij toch zo snel de strijd heeft verloren. Ik wens de familie heel veel sterkte toe in deze zware tijden.

Martijn Pieters, kunsthistoricus 
Op 8 oktober 2023
om 21:10 getekend door:
M.a.r.t.i.j.n. .P.i.e.t.e.r.s.
Dit is niet ok
Beste John,

Een bevlogen en kundig man, die met veel liefde zijn energie en tijd gaf aan organisaties waar hij in geloofde. Tot het allerlaatste moment wilde hij van betekenis zijn. En dat is hem zeker gelukt!
John’s warmte en rustige karakter zullen worden gemist.
Ik wens de familie en vrienden veel sterkte.

Kim
Vrijwilliger PPS 
Op 4 oktober 2023
om 19:14 getekend door:
K.i.m. .v.d. .Z.a.n.d.e.
Dit is niet ok
John was onze KNVI-penningmeester in 2019 en 2020. John melde zich om de KNVI te ondersteunen als penningmeester toen de vacature in 2019 een tijdje onvervuld bleef. Met een prachtige brok aan kennis en ervaring kwam hij binnen bij het bestuur: Niet alleen was hij actief binnen de ICT-sector, hij was vooral actief in de zorg-sector. Zijn interesse in zorg én ICT kwam daaruit voort.

Een kleine greep uit zijn loopbaan: Hij was het grootste deel van zijn arbeidsleven arts-onderzoeker - met daarbij speciale aandacht naar onderzoeksgegevens voor wat betreft volledigheid, onvolkomenheden en interne consistentie, net zoals een accountant kijkt naar financiële gegevens. Als hoofd- en eindredacteur ontwikkelde hij een oog voor afwijkingen in teksten, ondermeer als hoofd- en eindredacteur van het Tijdschrift voor Psychosociale Oncologie. Ook na zijn pensioen bleef hij actief als arts in het ziekenhuis, deed hij trombosediensten in Zuidwest-Nederland en zette hij zich in als als medisch-historisch onderzoeker bij de KNAW. Op de Hogeschool Utrecht gaf hij ook sinds 2006 gastcolleges op het gebied van wetgeving in de gezondheidszorg. Daarnaast deed hij veel ervaring op als penningmeester, ondermeer bij het Humanistisch Verbond Amsterdam en daarna bij de literaire stichting Perdu en de Indische Genealogische Vereniging, een uitgeverij van twee boeken per jaar. Literatuur was een van zijn liefdes, en bij het literaire E. du Perron Genootschap was hij dan ook een actief lid. John was altijd actief betrokken bij de financiën van de KNVI en keek mee met de interessegroepen en de voorstellen.

We hebben veel plezier gehad met John, zijn verwijzingen naar de literatuur, zijn scherpe blik op iedere typo in onze mails en de wijze waarop hij met de gepaste humor van een gentleman aan de vergaderingen deelnam. In 2020 werd zijn medische situatie helaas ernstiger, en nam hij afscheid van zijn vrijwilligerswerk, en ook van de KNVI. Hij bleef lid van de KNVI en droeg al zijn verenigingen altijd een warm hart toe. John - veel dank voor al je steun en je warme belangstelling voor de mensen waarmee je samenwerkte. 
Op 4 oktober 2023
om 14:27 getekend door:
K.N.V.I. .K.o.n.i.n.k.l.i.j.k.e. .V.e.r.e.n.i.g.i.n.g. .v.o.o.r. .I.n.f.o.r.m.a.t.i.e. .P.r.o.f.e.s.s.i.o.n.a.l.s.
Dit is niet ok
Ik ben enorm geraakt door het overlijden van John Soedirman. Sinds vorig jaar bestuurslid van Patiëntenplatform Sarcomen en na een rustige start een enorme rots in de branding gebleken.

Zijn humor, vertrouwen, mensenkennis en het vermogen om op alle fronten een fijne sparringspartner te zijn maakten hem zo waardevol voor PPS en mijzelf. Ik ga hem enorm missen.

Het ga je goed John… 🚜 
Op 3 oktober 2023
om 23:53 getekend door:
C.a.r.o.l.i.n.e. .K.
Dit is niet ok
Beste familie van John,

John kwam medio 2019 in ons stichtingsbestuur en heeft tot op het laatst altijd grote betrokkenheid getoond. We hebben hem leren kennen als een zeer empathische, betrokken, leergierige persoonlijkheid, die bovendien over ogenschijnlijk onuitputtelijke energie leek te beschikken om alles te doen waar hij zijn zinnen op had gezet. Zijn aanwezigheid zullen we erg missen.

We wensen jullie veel sterkte.

Namens bestuur en team stichting Bont voor Dieren,
Sandra M. Schoenmakers 
Op 28 september 2023
om 15:33 getekend door:
S.a.n.d.r.a. .S.c.h.o.e.n.m.a.k.e.r.s.,. .s.t.i.c.h.t.i.n.g. .B.o.n.t. .v.o.o.r. .D.i.e.r.e.n.
Dit is niet ok
Beste familie,

Gecondoleerd met het overlijden van jullie vader en opa.
Dit verdrietige bericht heeft ons overvallen.

John is tot het laatste moment betrokken geweest als bestuurslid Belangenbehartiging bij de stichting Olijf. Hij was daartoe in mei 2022 benoemd door de Raad van Toezicht. De stichting Olijf is een netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker.

Afgelopen januari op onze heidag in Utrecht heeft John ons verteld over zijn korte levensverwachting. Niemand heeft kunnen vermoeden wat er nadien nog zou volgen.

Wij gaan John herinneren als een bedachtzaam en wijs man, met heel veel kennis en met een groot netwerk. Hij was een waardevolle aanvulling mede gezien zijn medische achtergrond voor Olijf.

Ik wens jullie namens alle vrijwilligers/lotgenoten, coördinatoren, Raad van Toezicht en bestuur veel mooie herinneringen en sterkte toe.

Jacqueline van Dijk
Voorzitter bestuur
Stichting Olijf 
Op 28 september 2023
om 12:34 getekend door:
J.a.c.q.u.e.l.i.n.e. .v.a.n. .D.i.j.k.,. .S.t.i.c.h.t.i.n.g. .O.l.i.j.f.
Dit is niet ok
Beste familie,
Als FBPN hebben we helaas maar kort met John samengewerkt. In die korte tijd hebben we hem leren kennen als een actieve en betrokken man die zich met hart en ziel inzette voor zijn medemens.
We wensen jullie veel sterkte met het verlies,
Hartelijke groet,
namens het team van FBPN
Anne Loeke van Erven 
Op 28 september 2023
om 9:37 getekend door:
A.n.n.e. .L.o.e.k.e. .v.a.n. .E.r.v.e.n.
Dit is niet ok
Beste familie,
Bij de Trombosestichting kenden wij John pas anderhalf jaar, maar hij heeft in die relatief korte tijd een enorme indruk op ons gemaakt als een hartelijke, warme en zeer betrokken man op wie wij steeds een beroep konden doen. Niet alleen als ambassadeur, maar ook als voorzitter van onze patiënten adviesraad. Wij zullen John ontzettend missen.
Veel sterkte gewenst, mede namens alle collega's van de Trombosestichting en de leden van de patiënten adviesraad. 
Op 27 september 2023
om 17:38 getekend door:
T.o.m. .B.o.s.
Dit is niet ok
Familie heel veel sterkte met het verlies van jvader, opa en broer. John en ik kende elkaar jaren. Hebben fijn samen gewerkt. Hoewel ik op de hoogte was van de nare lichamelijke klachten komt het overlijdens bericht toch hard binnen. John zal ik nooit vergeten. 
Op 27 september 2023
om 16:53 getekend door:
A.n.t.o.n.i.a. .M.e.e.u.w.i.s.s.e.n.
Dit is niet ok
Beste familie van John,
Nog niet zo lang geleden heb ik kennis gemaakt met John, hij kwam ons vrijwilligersteam versterken en trad al snel toe tot het bestuur van onze patientenorganisatie. Hij was een waardevolle aanvulling met zijn medische achtergrond en heeft zich volledig ingezet voor onze organisatie, ook nadat bleek dat hij een ernstige ziekte had. Een bijzonder en beminnelijk mens die we veel te snel weer moeten missen.
Ik wens jullie veel sterkte. 
Op 26 september 2023
om 21:26 getekend door:
G.e.r.a.r.d. .v.a.n. .O.o.r.t.m.e.r.s.s.e.n.
Dit is niet ok
Beste familie van John,

Onze condoleances. Hoewel we wisten dat John erg ziek was, schrokken we van het bericht van zijn overlijden.

We herinneren ons John als een aimabele, belezen, geïnteresseerde man. Vorig jaar is hij tot grote steun geweest voor Koos, die na ernstige ziekte een paar maanden moest revalideren. Het contact met John in die periode heeft hem zeer goed gedaan.

Ook voor Bont voor Dieren was John een fijne bestuurder, altijd hartelijk en ondanks zijn drukke agenda altijd betrokken.

We wensen jullie veel sterkte met dit plotselinge verlies. Onze gedachten zijn bij jullie.

Hartelijke groet,
Sandra Schoenmakers en Koos van der Zwaal 
Op 26 september 2023
om 17:16 getekend door:
S.a.n.d.r.a. .S.c.h.o.e.n.m.a.k.e.r.s. .e.n. .K.o.o.s. .v.a.n. .d.e.r. .Z.w.a.a.l.
Dit is niet ok
Dag lieve John,

Wat schrik ik van het bericht dat je plotseling bent overleden. Onze levens kruisten elkaar eind jaren tachtig bij Roche in Mijdrecht. Daarna verloren we elkaar uit het oog, maar sinds een tijdje hadden we weer contact doordat je zitting had in de Kascommissie van de NVFG en nu ook had gesolliciteerd op de functie van penningmeester, een rol die je ook zeker had gepast. Ik heb je leren kennen als een prettige en vriendelijke man met zeer veel kennis. Je zal door veel mensen gemist worden. Heel veel sterkte voor alle nabestaanden.

Liefs,
Caroline van Bruggen
NVFG secretariaat 
Op 26 september 2023
om 17:07 getekend door:
C.a.r.o.l.i.n.e. .v.a.n. .B.r.u.g.g.e.n.
Dit is niet ok
In Schock:
Dag beste John.
Niet zo snel verwacht, dat je al zou gaan.
Doe iedereen de groeten , daar boven.
Je blijft ,
bij mij,
in een mooie en dierbare Herinnering.
John,
wij zien elkaar ooit weer.
LG Ruth. ♡ 
Op 26 september 2023
om 5:24 getekend door:
R.u.t.h. .K.i.s.t. .D.e.i.s.t.
Dit is niet ok
Beste Familie van John Soedirman,

Wij willen oprecht ons medeleven betuigen aan de familie van dr. John Soedirman. Actief als publieksmedewerker in het Cobra Museum waren wij gezegend met John, wij zullen zijn warme en vriendelijkheid en unieke persoonlijkheid enorm missen. Onze gedachten zijn bij u. Moge u troost vinden in de mooie herinneringen die u heeft aan John. Zijn vrolijke persoonlijkheid en positieve bijdrage aan ons team zullen gemist worden.

Hartelijke groet,

Vrijwilligers en collega's
van het Cobra Museum 
Op 25 september 2023
om 19:27 getekend door:
R.y.a.n. .D.e.k.k.e.r.
Dit is niet ok
Lieve familie van John,
Vanuit NFK heb ik heel fijn met John samengewerkt. Hij was een heel bijzondere man en zal gemist worden.
Warme groet,
Leonore Biegstraaten 
Op 24 september 2023
om 21:38 getekend door:
L.e.o.n.o.r.e. .B.i.e.g.s.t.r.a.a.t.e.n.
Dit is niet ok
       1 2 3       Volgende >
Dit register is aangemaakt door:
JR Soedirman
op 20 september 2023
en zal spoedig verdwijnen.
Contact met beheerder >
Contact met JR Soedirman:


  annuleren

Register verlengen >
Een blijvende herinnering aan:

dr. JR Soedirman

U kunt van dit register en de toegevoegde condoleances zelf een boekje maken en laten drukken. Meer info >

Nieuw boekje maken >
Hou me op de hoogte
Wilt u op de hoogte gehouden worden als er nieuwe (nationale) registers geopend worden? Condoleance.nl biedt verschillende mogelijkheden om op de hoogte te blijven, zoals e-mail, Twitter en SMS. Foto