Gerrit Stam

Gerrit Stam

2 oktober 1961 - 26 februari 2022

Overlijden van Gerrit Stam

Met droefheid berichten wij u dat onze collega Gerrit Stam op 26 februari 2022 op 60-jarige leeftijd is overleden. Gerrit is jarenlang werkzaam geweest bij Schneider. Al vanaf 1980! Een zeer gewaardeerde collega die voor iedereen klaarstond. Plichtsgetrouw en altijd bereikbaar bij storingen. Hoe vaak klonk het niet: dat moet je even aan Gerrit vragen. Iedereen van ons heeft kortere of langere ervaring met Gerrit als collega. Die tijd ligt nu achter ons.

Onze gedachte gaan uit naar zijn vrouw Ada, kinderen, kleinkinderen en verdere familie. Dat ze Gods kracht mogen ontvangen in dit grote verlies.

1 Korinthe 15:42-43
‘Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.’Passing of Gerrit Stam

It is with sadness that we inform you that our colleague Gerrit Stam passed away on 26th February 2022 at the aged of 60. Gerrit has worked for Schneider for many years. Since 1980! A highly valued colleague who was there for everyone. Dutiful and always available in case of malfunctions. How often did it sound: you just have to ask Gerrit. All of us have shorter or longer experience with Gerrit as a colleague. That time is now behind us.

Our thoughts go out to his wife Ada, children, grandchildren and further family. May they receive God's strength in this great loss.

1 Corinthians 15:42-43
‘ So will it be with the resurrection of the dead. The body that is sown is perishable, it is raised imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power.’Tod von Gerrit Stam

Mit Trauer teilen wir Ihnen mit, dass unser Kollege Gerrit Stam am 26. Februar 2022 im Alter von 60 Jahren verstorben ist. Gerrit hat viele Jahre für Schneider gearbeitet. Seit 1980! Ein hochgeschätzter und immer hilfsbereiter Kollege, pflichtbewusst und bei Störungen immer erreichbar. Wie oft haben wir schon gehört: Das kannst du Gerrit fragen! Jeder von uns hat kürzere oder längere Erfahrungen mit Gerrit als Kollege gemacht. Diese Zeit liegt nun hinter uns.

Unsere Gedanken sind bei seiner Frau Ada, seinen Kindern, Enkeln und seiner weiteren Familie. Mögen sie Gottes Kraft für diesen großen Verlust erhalten.

1 Korinther 15:42-43
‘So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft.‘
Condoleance toevoegen X sluiten
Uw naam:

Uw email (wordt niet gepubliceerd):


Gedenktekst:
 annuleren
Wilt u een SMS ontvangen direct als er een nieuw nationaal register geopend wordt? Stuur dan CONDO AAN naar 3010

We versturen nooit meer dan 5 berichten per week. Deze abonnementsdienst kost 25 cent per ontvangen bericht. U kunt zich afmelden door CONDO STOP te sms-en naar 3010.
< Vorige         61 t/m 80 van 104        Volgende >
Gecondoleerd met het verlies van Gerrit.
Ik schrik ervan, onverwachts of was hij (langere tijd) ziek?
We wensen en bidden zijn familie en medewerkers van Schneider de kracht en troost van God toe.
Van harte Gods zegen gewenst.
Met een hartelijke groet,
Hans 
Op 1 maart 2022
om 13:39 getekend door:
H.a.n.s. .v.a.n. .D.i.j.k.e.
Dit is niet ok
Jacob- on behalf of everyone at McGrane Nurseries Ltd we are very sorry to hear about the death of Gerrit Stam – could you pass on our sympathy to all his family please. 
Op 1 maart 2022
om 13:38 getekend door:
S.t.e.p.h.e.n. .M.c.G.r.a.n.e.
Dit is niet ok
Hoi Jacob gecondoleerd met het grote verlies van Gerrit was voor mij een grote schok toen ik het te horen kreeg .
Heel veel sterkte met jullie team in de komende tijd om het te verwerken. 
Op 1 maart 2022
om 13:37 getekend door:
T.o.n. .K.o.e.r.s.
Dit is niet ok
Hoi Jacob, hoor zojuist het trieste bericht over Gerrit Stam. Onwerkelijk! Wil jullie condoleren en veel sterkte en kracht wensen! 
Op 1 maart 2022
om 13:36 getekend door:
M.a.r.c.e.l. .W.e.e.r.i.n.g.
Dit is niet ok
Hallo Jacob wat een treurig bericht en wat een groot verlies. Gecondoleerd en sterkte aan de familie. Bernardo 
Op 1 maart 2022
om 13:35 getekend door:
B.e.r.n.a.r.d.o. .G.r.e.e.v.e.
Dit is niet ok
Gecondoleerd met verlies van Gerrit Stam. Ik ben er nog steeds stil van toen dit doorkwam. Volledig onverwacht, en verlies van een 'mooie' man en collega. Veel sterkte - direct als persoon, maar ook binnen het bedrijf Schneider is dit fors aangekomen vermoed ik... 🤔 
Op 1 maart 2022
om 13:34 getekend door:
L.o.u.i.s. .K.e.s.t.e.r.
Dit is niet ok
Weggerukt, zonder afscheid, van familie, geloofsgenoten, vrienden, collega's en bekenden. Een groot verlies. Een betrokken vakman, met kennis en ervaring van heel veel en makkelijk benaderbaar.
Ons laatste gesprek ging, naast zaad-perikelen, over familie en geloven, waarbij ik veel waardering heb voor zijn Waarde, maar ook zijn waardering voor de waarden van anderen. Een mooi mens. Ada en familie, veel sterkte met het plotselinge verlies. 
Op 1 maart 2022
om 13:15 getekend door:
A.r.d. .A.m.m.e.r.l.a.a.n.
Dit is niet ok
Zowel aan de familie en vrienden van Gerrit als de Schneider-familie: gecondoleerd met dit verlies. Hoewel niet enorm vaak in direct contact, was Gerrit één van de eerste personen die ik in de tuinbouw mocht ontmoeten. Hij zal gemist worden.

Ik wens jullie allen enorm veel sterkte toe de komende periode.

Groeten,
Hylke Kroon 
Op 1 maart 2022
om 13:13 getekend door:
H.y.l.k.e. .K.r.o.o.n.
Dit is niet ok
Beste Ada, kinderen en kleinkinderen en Schneider collega's,

Onze oprechte deelneming met het verlies van Gerrit, wat een verdriet is er in jullie familie gekomen en wat zal het gemis groot zijn. Geen man, geen vader geen opa en ook voor jullie oude moeder geen zoon meer. We wensen jullie heel veel sterkte en de troost van de Heere toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

Wij waren ook verslagen toen we het bericht afgelopen zaterdag kregen. Wat boven de rouwkaart staat is dan ook zo waar, wat moeten we zeggen, woorden schieten immers altijd te kort. Soms moeten we dan maar zwijgen. 40 jaar met elkaar gewerkt, lief en leed gedeeld en nu moeten we zonder Gerrit verder. Geven de Heere ons ook de kracht om dit grote verlies te kunnen dragen.

Jan en Anja den Hartog 
Op 1 maart 2022
om 13:11 getekend door:
A.n.j.a. .d.e.n. .H.a.r.t.o.g.
Dit is niet ok
Lieve familie, collega's en andere bekende van Gerrit, Gecondoleerd met dit enorme verlies. Heel veel sterkte de aankomende tijd en Gerrit zal een grote leegte achter laten. Zo onverwachts, zo onwerkelijk. Zo'n goed persoon die deze wereld helaas heeft moeten verlaten. Rust zacht Gerrit. 
Op 1 maart 2022
om 13:10 getekend door:
V.o.s.h.o.l. .W.a.r.m.t.e. .E.l.e.k.t.r.o.t.e.c.h.n.i.e.k.
Dit is niet ok
Gecondoleerd met dit plotselinge verlies, sterkte voor zijn gezin en alle dierbaren die erom heen staan.
Ook Jacob en het hele bedrijf sterkte om dit verlies te verwerken en jullie lopende vraagbaak verloren hebben.

Ik bid voor kracht, troost en wijsheid.

Bert van der Lugt, Plantise 
Op 1 maart 2022
om 12:58 getekend door:
B.e.r.t. .v.a.n. .d.e.r. .L.u.g.t.
Dit is niet ok
Een beetje stil van. Wat een verlies. Gerrit zal zeer gemist worden. Niet alleen door zijn directe collega's maar ook door de collega's in de branche. Heel veel sterkte gewenst. 
Op 1 maart 2022
om 12:57 getekend door:
K.a.r.i.n. .d.e. .V.r.i.e.s.
Dit is niet ok
Een heel droevig bericht. Een mooie man is er niet meer. Gerrit was een heel geïnteresseerd en kundig vakmens, een echte zaadman, die midden in het vak stond. Bedankt Gerrit, voor de fijne samenwerking en goede gesprekken.
Ik wil de familie en ieder die Gerrit kent, veel sterkte wensen met dit grote verlies. 
Op 1 maart 2022
om 11:33 getekend door:
A.r.j.a.n. .S.t.o.l.t.e.
Dit is niet ok
Geschokt door dit nieuws van het overlijden van Gerrit Stam, wil ik de Familie en de collega's van Schneider veel sterkte wensen in deze moeilijke dagen. Gerrit was een zeer kundig en vooral prettige Man om mee te werken en was altijd opgewekt. 
Op 1 maart 2022
om 10:20 getekend door:
T.o.n.n.i.e. .d.e. .B.e.i.j.e.r.
Dit is niet ok
Dear family and colleagues of Gerrit
It is with great sadness that we receive the news of Gerrits passing.
To all of us at the Steenbek team Gerrit has been a really helpful and kind contact person at Schneider, very highly regarded by each and everyone of us.
Please accept our deep felt condolances 
Op 1 maart 2022
om 9:37 getekend door:
S.t.e.e.n.b.e.k. .T.e.a.m.
Dit is niet ok
Beste familie, vrienden en team / collega's van Schneider,
Gecondoleerd met het verlies van Gerrit; een prettige, kundige en rustige man die wist waar hij het over had. Heel veel contact heb ik niet met Gerrit gehad maar de keren dat we contact hadden was waardevol en aangenaam. We verliezen allen een vakkundig man... Herinner de mooie momenten en koester die, en veel sterkte aankomende tijd gewenst. 
Op 1 maart 2022
om 9:28 getekend door:
L.e.o.n. .V.r.i.j.l.a.n.d.
Dit is niet ok
Beste Ada, familie en Schneider-team,

Geschokt las ik het nieuws over het overlijden van Gerrit.

Een man uit één stuk, die geworteld was in goede aarde.
Een vakman met wie je altijd kon sparren bij vragen. Iemand die kon luisteren. Van wie de passie voor z'n werk niet in woorden zat. Je zag het gewoon.
Ik wens jullie kracht toe bij dit verlies. Laten de woorden van hoop en licht uit het evangelie jullie hoop zijn bij de gang die gaat komen en daarna. Dat bid ik jullie toe. 
Op 1 maart 2022
om 8:50 getekend door:
H.e.n.d.r.i. .V.e.u.r.i.n.k.
Dit is niet ok
We are deeply affected and sad hearing about passing of Mr. Gerrit Stam. He was great man, with big hearth, and our trustworthy partner in business.
We will miss him a lot.
Our sympathy to all his family.
All team of Agrojunikom N.Macedonia and in behalf of our Director Mr. Stoyoski we are thanking Mr. Stam for being with us.
Let God take him by his side.

Rеgrads,
Aleksandar Mihajlov
Agrojunikom, N.Macedonia 
Op 1 maart 2022
om 8:12 getekend door:
A.l.e.k.s.a.n.d.a.r. .M.i.h.a.j.l.o.v.
Dit is niet ok
We received the news with regret! He was a good colleague!
Rest in peace, may his resurrection be glorious!
Our condolences to his family! 
Op 1 maart 2022
om 8:12 getekend door:
B.í.r.ó. .I.s.t.v.á.n.
Dit is niet ok
Beste Familie, vrienden en collega's van Gerrit.

Wat een onverwacht en verdrietig nieuws. Ik heb Gerrit vooral leren kennen als iemand die oprecht geinteresseerd was in anderen en in zijn of haar mening.En bovenal een enorm kundig en gepassioneerd persoon in zijn vak .Veel sterkte toegewenst voor een ieder om dit grote verlies te verwerken, Veel sterkte ! 
Op 1 maart 2022
om 8:03 getekend door:
G.e.r.t. .M.e.i.j.e.r.
Dit is niet ok
< Vorige        1 2 3 4 5 6       Volgende >
Dit register is aangemaakt door:
Rozemieke Schneider
op 28 februari 2022
en blijft zichtbaar tot:
28 april 2022
Contact met beheerder >
Contact met Rozemieke Schneider:


  annuleren

Register verlengen >
Een blijvende herinnering aan:

Gerrit Stam

U kunt van dit register en de toegevoegde condoleances zelf een boekje maken en laten drukken. Meer info >

Nieuw boekje maken >
Hou me op de hoogte
Wilt u op de hoogte gehouden worden als er nieuwe (nationale) registers geopend worden? Condoleance.nl biedt verschillende mogelijkheden om op de hoogte te blijven, zoals e-mail, Twitter en SMS. Foto