Wicher Dam

8 maart 1939 - 3 augustus 2021
‘Dag aan dag draagt Hij ons’

In liefdevolle herinnering hebben we geheel onverwachts afscheid moeten nemen van mijn lieve en zorgzame man, onze (schoon)papa en opa

Wicher Dam

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

*Avereest, 8 maart 1939 † Zeist, 3 augustus 2021

Hij stond nog volop in het leven en genoot van iedere dag.

Maria Dam-Bakker

Roelien en Arjan
Esther

Alwin en Anita
Jelmer
Renske
Jarno

Correspondentieadres:
Eerste Hogeweg 15A
3701 HG Zeist

Wicher verblijft de komende dagen in het Monuta Uitvaartcentrum,
Kroostweg 33 te Zeist.

In verband met de coronamaatregelen vindt de crematie op dinsdag 10 augustus in besloten kring plaats.
Condoleance toevoegen X sluiten
Uw naam:

Uw email (wordt niet gepubliceerd):


Gedenktekst:
 annuleren
Wilt u een SMS ontvangen direct als er een nieuw nationaal register geopend wordt? Stuur dan CONDO AAN naar 3010

We versturen nooit meer dan 5 berichten per week. Deze abonnementsdienst kost 25 cent per ontvangen bericht. U kunt zich afmelden door CONDO STOP te sms-en naar 3010.
        1 t/m 20 van 27        Volgende >
Lieve familie,

Gecondoleerd met het overlijden van Wicher. Ik herinner hem als een gedreven en deskundige Gilde-gids, die er bij Open Monumentendag altijd was in de Oude Kerk voor torenbeklimming en rondleiding. Heel veel sterkte! 
Op 11 augustus 2021
om 21:04 getekend door:
M.a.r.t.i.j.n. .B.a.c.
Dit is niet ok
Beste familie,

Wicher heb ik leren kennen als een kundig en heel ervaren Gildegids, een bescheiden en beminnelijke man en iemand die iedereen voor zich innam. Wicher was een bruggenbouwer die met een luisterend oor en empathie verschillen kon overbruggen. We zullen hem bij het Gilde verschrikkelijk gaan missen, maar dat geldt vast en zeker nog meer voor jullie. Veel kracht om dit plotselinge verlies te dragen.

Frank Bakx - Projectteam Rondleidingen 
Op 10 augustus 2021
om 22:43 getekend door:
F.r.a.n.k. .B.a.k.x.
Dit is niet ok
Mevrouw Dam,
Met afschuw hebben wij kennis genomen van het overlijden van uw man. Wij hebben bijna dertig jaar met hem mogen samenwerken toen hij nog bij de woningbouwvereniging werkte.Bij zijn afscheid daar wilde hij een diner met alle mensen met wie hij lang en prettig gewerkt had en dat diner vond plaats in De Herberg in Bunnik. Wij hadden als grapje bedacht om tijdens dat diner als rechter te verschijnen 'om hem te wegen waarbij hij zeker niet te licht bevonden werd'.Met als geintje een koperen weegschaaltje. Wicher kon dat zeer waarderen. En wij ook. Vanmorgen zijn wij toch even bij de uitgang van het Slot gaan staan om de laatste eer te bewijzen aan deze fantastische mens. Wij wensen U en de uwen veel kracht om dit grote verlies te verwerken
Kees Geijtenbeek 
Op 10 augustus 2021
om 13:36 getekend door:
k.e.e.s. .g.e.i.j.t.e.n.b.e.e.k.
Dit is niet ok
Beste fam. Dam,
Het was een indrukwekkend afscheid dat recht doet aan de persoon die Wicher was.
Ik heb Wicher leren kennen als een deskundig Gilde-rondleider. Bovenal was hij een aimabel en zeer vriendelijk mens.
Moge hij ruste in vrede.
Ik wens jullie veel sterkte.

Theo Elbertse
Gilde-bestuurslid. 
Op 10 augustus 2021
om 12:59 getekend door:
T.h.e.o. .E.l.b.e.r.t.s.e.
Dit is niet ok
Wat een droevig bericht bereikte ons deze week. Via deze weg willen wij Maria, Roelien. en Alwin met hun aangetrouwde en kleinkinderen condoleren met dit verlies. 18 jaar lang heb ik Wicher mogen meemaken als een fijne collega bij De Seyster Veste en ook daarna vele fijne uren op onze kaartclub .Vele mooie gesprekken hebben we met elkaar mogen voeren zelfs nog enkele weken geleden bij de kringloop waar je als hobbyist werkzaam was. Wicher je blijft in onze herinneringen als een oprechte man. Je bent nu aan de andere kant van de horizon en rust zacht fijne man .Wij wensen alle nabestaande veel kracht toe met dit verlies.

Koos en Sjaan Troost. 
Op 10 augustus 2021
om 11:42 getekend door:
K.o.o.s. .e.n. .S.j.a.a.n. .T.r.o.o.s.t.
Dit is niet ok
Van harte gecondoleerd met het verlies van Wicher.
We hebben fijne herinneringen van het leuke welkom dat we ontvingen toen we zo maar even langs kwamen. En natuurlijk van de tijd voor mijn emigratie. Heel veel sterkte Maria. We hopen dat al jouw herinneringen, in plaats van een traan, gauw een glimlach mag geven. Veel liefs, Tini and Peter Lawry. 
Op 10 augustus 2021
om 7:26 getekend door:
T.i.n.i. .e.n. .P.e.t.e.r. .L.a.w.r.y.
Dit is niet ok
Beste fam. Dam,
Van harte gecondoleerd met het plotselinge verlies van Wicher.
Wij wensen jullie allen heel veel sterkte toe en vooral Gods troost en kracht voor nu en in de komende tijd. 
Op 10 augustus 2021
om 0:28 getekend door:
N.e.l. .e.n. .H.e.n.k. .D.o.n.k.e.r.
Dit is niet ok
Beste fam. Dam,

Gecondoleerd met het plotselinge verlies van uw man, (schoon)vader en opa, Wij herinneren Wicher als een zeer gewaardeerde collega van Klaas, Ik( Klaas) had een hele fijne samenwerking met Wicher. Wij wensen jullie heel veel kracht toe om het verlies te verwerken.

Klaas en Anja van Diermen 
Op 9 augustus 2021
om 20:44 getekend door:
K.l.a.a.s. .e.n. .A.n.j.a. .v.a.n. .D.i.e.r.m.e.n.
Dit is niet ok
Geachte familie Dam,

Wat een droevenis. Wicher overleden,gemis alom. Ik leef met u mee, maar weet dat de herinneringen aan hem een steun zijn in de tijd. Dat wat ik me vooral herinner aan Wicher is zijn altijd innemende persoonlijkheid, zijn interesse voor een ieder, maar vooral zijn glimlach wanneer je een anekdote of grap vertelde. Geen onbedaarlijk gelach, een ingehouden grimas, waaruit je kon opmaken dat de kern was aangekomen, maar het was niet zijn stijl uitbundig te zijn. Plezier kon hij wel hebben in dat wat hem omringde en met wie hij omging. Een begenadigd verteller en gids is met hem heengegaan. Veel sterkte gewenst.

Arend Mijs 
Op 9 augustus 2021
om 19:49 getekend door:
A.r.e.n.d. .M.i.j.s.
Dit is niet ok
Beste Maria en familie,
Gecondoleerd met het onverwachte overlijden van Wicher en heel veel sterkte.
Ruim twintig jaar geleden kwam hij bij het Gilde. Hij was altijd bereid zijn medewerking te verlenen bij vele gildeactiviteiten en dat deed hij met enthousiasme en veel creativiteit.
Naast zijn inzet bij de rondleidingen heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd bij de wekelijkse bijeenkomsten bij de Zeister Zorginstellingen met "Verhalen van Vroeger".
Ook was hij zeer actief bij vele tentoonstellingen, zoals "Zeister Zilverwerken ". Bezoekers hebben genoten van zijn manier van kennis overdracht over de betreffende onderwerpen.
Ik heb het voorrecht gehad om vele jaren met Wicher samen te werken.
Een aimabele man is niet meer. 
Op 9 augustus 2021
om 14:13 getekend door:
W.i.m. .B.u.i.s.
Dit is niet ok
Geachte Mw. Dam en verdere familie
Met schrik heb ik zondagmiddag kennis genomen van het plotseling overlijden van uw man, ik wil u daarmee van harte condoleren, mijn meeleven betonen via dit condolatiebericht, als oud Galmer en 55+ sporter hebben wij vele jaren lang, wel 20 jaar, hele goede contacten met elkaar gehad met name in de kleedkamer van de sporthal de klomp, waar wij als mannen hele bijzonder gesprekken hebben gehad, zo heel gewoon, dat was het bijzondere, nooit grof of schunnig, vanaf de oprichting van Galm kennen wij elkaar, heb ik Wicher leren kennen als een stabiele factor, altijd vriendelijk, geduldig en uitleggerig in de goede zin, en nu is hij er niet meer, zult u allen verder moeten gaan, ik geloof het niet, de tekst boven de kaart getuigt ervan, dat jullie leven, dag aan dag, voortdurend gestempeld werd door de dragend hand van de HEERE, iemand die je draagt ken je, voel je, merk je dat je gedragen wordt.
Ik wens u en uw kinderen toe het vervolg van de tekst uit Ps. 68:20 Dan zal ook Die God in de toekomst jullie Zaligheid zijn. Zijn Naam is JAHWEH, Ik was erbij, Ik ben erbij en Ik zal erbij zijn!!!
Hart. groeten en Gods zegen voor de dagen die komen.
Cornelis Schipper
Woestijgerweg 161
3817 SG Amersfoort
cschipper@kliksafe.nl 
Op 9 augustus 2021
om 11:41 getekend door:
C... .S.c.h.i.p.p.e.r.
Dit is niet ok
Beste familie,

Bij deze wil ik jullie allen (en in het bijzonder Roelien en gezin) condoleren met het onverwachte overlijden van jullie man, (schoon-)vader en opa. Ik hoop dat jullie, na dit onverwachte verlies, steun kunnen vinden in elkaar en in de vele mooie herinneringen die jullie aan hem hebben en dat jullie deze herinneringen kunnen koesteren, ondanks het gemis. Heel veel sterkte gewenst de komende tijd.

Met vriendelijke groet,

Esther de Nijs 
Op 9 augustus 2021
om 8:47 getekend door:
E.s.t.h.e.r. .d.e. .N.i.j.s.
Dit is niet ok
Beste familie,
Er vallen, in diverse activiteiten, gaten
Wicher zette zich in in diverse groepen.
Er valt een grote leegte en stilte.

Ook jullie zullen dit ervaren.
Wij wensen jullie heel veel sterkte en kracht toe bij het verwerken hiervan.

Wij gaan Wicher zeker missen.

Joke en Jan 
Op 8 augustus 2021
om 22:05 getekend door:
J.o.k.e. .e.n. .J.a.n. .B.o.s.
Dit is niet ok
Beste Familie Dam, van harte gecondoleerd, en heel veel sterkte toegewenst. Corry van Dijk. 
Op 8 augustus 2021
om 14:49 getekend door:
C.o.r.r.y. .v.a.n. .D.i.j.k.-.S.l.o.o.t.w.e.g.
Dit is niet ok
Lieve familie Dam,

Gecondoleerd met het plotselinge verlies van jullie dierbare man, vader en opa. Gedurende meer als 20 jaar was hij een graag geziene gast in mijn kapsalon. Ik zal hem als klant en zeer zeker als mens gaan missen. En zeker zijn mooie verhalen over Zeist. Ik wens jullie heel veel sterkte deze moeilijke tijd. Michel Koenhein, kapsalon Aäron Montaubanstraat 12 
Op 8 augustus 2021
om 13:15 getekend door:
m.i.c.h.e.l. .k.o.e.n.h.e.i.n.
Dit is niet ok
Lieve familie Dam,
Het is moeilijk te bevatten wat dit plotseling heengaan van Wicher vooral voor jullie betekent. Ik wens jullie sterkte voor de toekomst.
Als slotgids, die veel van Wicher heeft geleerd, wens ik dat er mooie herinneringen zijn en Wicher zo met ons voortleeft. 
Op 8 augustus 2021
om 12:43 getekend door:
A.n.j.a. .K.r.o.o.n.
Dit is niet ok
Lieve Maria, Alwin,Anita Roelien,Arjan, kleinkinderen,
Gecondoleerd met dit grote onverwachte verlies.De mooie , lieve en fijne herinneringen blijven en zijn ook heel belangrijk.Bij ons blijft hij ook in herinnering als een rustige lieve behulpzame en attente man.Wij wensen jullie heel veel sterkte en kracht voor de komende tijd.
Govert en Clementine 
Op 8 augustus 2021
om 11:53 getekend door:
g.o.v.e.r.t. .c.l.e.m.e.n.t.i.n.e. .k.o.o.i.j.m.a.n.
Dit is niet ok
Lieve Familie
Wat een schrik voor jullie.
Wieger was zo een fijne rustige man. Wat zullen jullie hem missen.
Voor nu en in de toekomst heel veel
sterkte gewenst. Wij hopen dat jullie er mee om kunnen gaan door de onmisbare kracht van God.
Lieve groeten Jan en Adri Bos 
Op 7 augustus 2021
om 16:37 getekend door:
J.a.n. .E.n. .A.d.r.i. .B.o.s...
Dit is niet ok
Beste familie van harte gecondoleerd met het onverwachte overlijden van Wicher. Het is niet voor te stellen dat ik hem niet meer zal ontmoeten en zijn warme vriendschap daarbij niet meer zal voelen. Ik wens u veel sterkte. 
Op 7 augustus 2021
om 15:23 getekend door:
P.e.t.e.r. .S.c.h.r.ö.d.e.r.
Dit is niet ok
Het is niet te bevatten dat Wicher niet meer onder ons is. Gecondoleerd allemaal. Ik bewaar dierbare herinneringen aan Wicher na een jarenlange samenwerking bij Gilderondleidingen. We hebben vele bijeenkomsten/vergaderingen en rondleidingen meegemaakt. Wicher was een zeer aimabele man. Ik zal hem nooit vergeten. 
Op 7 augustus 2021
om 14:28 getekend door:
E.l.l.y. .d.e. .V.r.i.e.s.
Dit is niet ok
       1 2       Volgende >
Dit register is aangemaakt door:
Alwin Dam
op 4 augustus 2021
en blijft zichtbaar tot:
4 oktober 2021
Contact met beheerder >
Contact met Alwin Dam:


  annuleren

Register verlengen >
Een blijvende herinnering aan:

Wicher Dam

U kunt van dit register en de toegevoegde condoleances zelf een boekje maken en laten drukken. Meer info >

Nieuw boekje maken >
Hou me op de hoogte
Wilt u op de hoogte gehouden worden als er nieuwe (nationale) registers geopend worden? Condoleance.nl biedt verschillende mogelijkheden om op de hoogte te blijven, zoals e-mail, Twitter en SMS. Foto