Albertus (Bert)  Schreuder

Albertus (Bert) Schreuder

4 mei 1929 - 30 januari 2021
Oud-burgemeester van Amersfoort Albertus (Bert) Schreuder is zaterdag 30 januari op 91-jarige leeftijd overleden. De heer Schreuder was van 1982 tot 1994 burgemeester van Amersfoort.
De heer Schreuder begon zijn ambtelijke loopbaan op de gemeentesecretarie van zijn geboorteplaats Apeldoorn, vervolgens was hij werkzaam op de secretarie van de gemeente Hillegom. In 1963 werd hij, op 34-jarige leeftijd, benoemd tot burgemeester van Puttershoek en in 1971 werd hij burgemeester van Gorinchem.

Daarnaast is hij ook voorzitter van het Streekziekenhuis Gorinchem geweest, lid van het dagelijks bestuur van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid, voorzitter van de vereniging van burgemeesters in Zuid-Holland en penningmeester voor het Genootschap voor Burgemeesters. In 1988 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Condoleance toevoegen X sluiten
Uw naam:

Uw email (wordt niet gepubliceerd):


Gedenktekst:
 annuleren
Wilt u een SMS ontvangen direct als er een nieuw nationaal register geopend wordt? Stuur dan CONDO AAN naar 3010

We versturen nooit meer dan 5 berichten per week. Deze abonnementsdienst kost 25 cent per ontvangen bericht. U kunt zich afmelden door CONDO STOP te sms-en naar 3010.
        1 t/m 20 van 20
Beste familie Schreuder, gecondoleerd met het verlies van uw man, vader en opa. Een bijzonder vriendelijke en statige burgemeester met aanzien. 
Op 16 februari 2021
om 21:46 getekend door:
S.e.b.a.s.t.i.a.a.n. .S.c.h.u.t.
Dit is niet ok
Geachte familie Schreuder,
Gecondoleerd met het overlijden van de heer Albertus Schreuder, oud-burgemeester van Amersfoort, een heel aimabele en betrokken bestuurder. In de periode 1985-1993 heb ik, als hoofd van de afdeling onderwijs van de gemeentesecretarie, de heer Schreuder ondersteund op het beleidsterrein onderwijs. Eens reed ik mee in de dienstauto naar Utrecht om de huisvestingsmogelijkheden te bespreken van een aantal opleidingen van de toenmalige Hogeschool Midden Nederland met de voorzitter van die hogeschool. In de auto spraken wij de opties nauwgezet door. Ik denk met genoegen terug aan de besprekingen die ik had met de burgemeester. Later, toen wij elkaar elders tegenkwamen in de stad, tijdens het winkelen, was er altijd sprake van een warme begroeting. Ik wens u allen veel sterkte toe bij het dragen van het verlies van de heer Bert Schreuder, een bijzonder innemende man.
Pierre van den Bogaardt
Amersfoort 
Op 14 februari 2021
om 18:09 getekend door:
P.i.e.r.r.e. .v.a.n. .d.e.n. .B.o.g.a.a.r.d.t.
Dit is niet ok
mijn eerste en mijn laatste gesprek met hem staan mij nog helder voor de geest. In 1983 solliciteerde ik bij de gemeente als coördinator minderhedenbeleid. Het was in het sollicitatiegesprek duidelijk dat we elkaar lagen. Hij had met het onderwerp niet zoveel maar hij voelde aan dat ik het juiste bestuurlijke instinct had dat hij er als burgemeester mee uit de voeten kon. Hij gaf mij alle ruimte. Dat werkte wederzijds goed. Later werd ik raadslid en hij gaf mij vaderlijk advies. Toen ik wethouder werd was hij al vertrokken als burgemeester, maar zagen we elkaar incidenteel. Mijn laatste gesprek met hem was op 31 december 2019 in de apotheek. Hij ws blij me te zien en we haalden herinneringen op aan Amersfoort. Hij genoot toen ik hem deelgenoot maakte van een vette roddel over een voormalige gemeentesecretaris. Niets menselijks was hem vreemd. Velen zeggen dat hij afstandelijk was. Zo heb ik hem niet ervaren. Hij was een sociale stijger en daarin kwetsbaar. Hij knipte alle krantenartikelen uit , die over hem verschenen. De boeken der ijdelheden. Maar als hij voelde dat je hem waardeerde was hij heel open, ook over zich zelf. Ik mocht hem graag en dat gevoel was wederzijds. 
Op 12 februari 2021
om 21:13 getekend door:
A.r.r.i.ë.n. .K.r.u.y.t.
Dit is niet ok
Beste familie van Bert, ik schrok van het bericht . Dierbare herinneringen kwamen boven . Niet alleen zakelijk maar zeker op het persoonlijke vlak heeft hij een onuitwisbare indruk achtergelaten . Toegenegen en geïnteresseerd. En gezegend met een mooie lach. Menig schaterlach ontviel hem op de HeerenSocieteit Amicitia en bij de vele gesprekken die wij voerden. Mijn begroeting van Bert “ Meneer de Burgemeester “ is er een die ik niet meer kan uitspreken maar slechts voor 1 man opgeld blijft doen.
Dag Bert ! 
Op 11 februari 2021
om 13:46 getekend door:
H.a.s.s.e. .J. .J. .D.e.k.k.e.r.
Dit is niet ok
Rust in vrede. Een oud-gemeenteambtenaar. 
Op 11 februari 2021
om 9:25 getekend door:
H.a.n.s. .H.e.e.r.e.g.r.a.v.e.
Dit is niet ok
De vriendelijke praatjes op de Leusderweg bij de slager of in de supermarkt zullen me bijblijven.
Hij had altijd een optimistisch praatje.
Zijn vrouw en kinderen wens ik veel sterkte toe 
Op 10 februari 2021
om 13:14 getekend door:
T.o.o.s. .M.e.e.s.t.e.r.b.u.r.r.i.e.
Dit is niet ok
Beste familie Schreuder, gecondoleerd met het verlies van uw man, vader en opa.Ik heb 13 jaar met Bert mogen werken. Hij was een echte vakburgemeester die in een moeilijke tijd de relaties met het bedrijfsleven wist te versterken. Hij fungeerde als teamleider voor het College van B&W en nam een prominente bestuurlijke plaats in gedurende de Groeistadperiode. Ik houd aan hem ook persoonlijk goede herinneringen. 
Op 9 februari 2021
om 10:51 getekend door:
F.o.n.s. .A.s.s.e.l.b.e.r.g.s.
Dit is niet ok
Wij zullen hem herdenken, als een vrolijke humoristische man. 
Op 8 februari 2021
om 12:23 getekend door:
J.a.n. .e.n. .G.e.r.r.i.e. .S.c.h.u.t.
Dit is niet ok
Ik condoleer u allen met het verlies Bert Schreuder als oud directeur van Congrescentrum de Eenhoorn van het begin 1982 tot mijn mijn pensioen in 2003 hebben wij regematig contact gehad Bert was een geweldige vent ik memoreer een leuke anekdote ik zat naast bert in de Flint bij een uitvoering van het leger des heils in de pauze zij hij nu gaan we zondigen v.d veer we steken een sigaartje op en nemen een glaasje witte wijn.met een warm gevoel in mijn hart blijf hij in mijn herrinnering.Folkert van der Veer 
Op 7 februari 2021
om 23:05 getekend door:
F.p.a. .v.d. .v.e.e.r.
Dit is niet ok
Beste familie Schreuder,
Gecondoleerd met het verlies van uw man en vader en opa.
Belkasmi, D66 raadslid Amersfoort 
Op 6 februari 2021
om 13:59 getekend door:
N.o.u.r. .S.a.i.d. .B.e.l.k.a.s.m.i.
Dit is niet ok
Beste familie Schreuder,
Gecondoleerd met het overlijden van Uw man en vader.Ik bewaar heel goede herinneringen aan Bert.Als directievoorzitter van De Amersfoortse Verzekeringen heb ik veel met hem mogen samenwerken.Bert had een grote betrokkenheid bij het bedrijfsleven in de stad.Dat paste heel goed in de groeistaddoelstellingen.
Mijn voorganger,Chris Karelse had in zijn funktie van voorzitter van de Kamer van Koophandel nog meer contact met Bert.Zodanig dat er in de wandelgangen zelfs werd gesproken over het College van B& C ( Bert en Chris).Amersfoort en zeker ook het bedrijfsleven is Bert Schreuder veel dank verschuldigd. 
Op 6 februari 2021
om 12:43 getekend door:
J.a.c.q.u.e.s. .v.a.n. .E.k.
Dit is niet ok
Familie Schreuder,
Gecondoleerd met het verlies van uw man, vader en opa.
Bert, ja ik mocht Bert zeggen, was een graag gezien lid van Herensociëteit Amicitia. Hij genoot van de avonden, gelardeerd met een sigaar en goed glas wijn, een heerlijk diner en het goede gesprek.
Hij was scherp in de discussie, met veel humor en zeer betrokken bij het wel en wee van de stad Amersfoort.
Het was een voorrecht om Bert als sociëteitvriend te hebben gekend. 
Op 6 februari 2021
om 10:29 getekend door:
H.e.n.d.r.i.k.-.J.a.n. .O.s.k.a.m.p.
Dit is niet ok
Tot mijn schrik las ik vandaag in Amersfoortse Courant dat Bert Schreuder is overleden. Na zijn pensionering was hij voorzitter van het Bestuur van de Rabobank Amersfoort, waar ik toen werkte. Ik bewaar alleen maar hele goede herinneringen aan hem, bekwaam maar bovenal integer. Ik heb ook goede herinneringen aan onze bijpraat sessies in het fumarium, zoals hij de luxe schuur achter in zijn tuin noemde. Een prachtige Amersfoorter, veel ogenschijnlijke belangrijke problemen werden met een goed gevoel voor humor in het juiste perspectief geplaatst. 
Op 6 februari 2021
om 8:26 getekend door:
H.a.n.s. .E.r.d.m.a.n.n.
Dit is niet ok
Beste familie Schreuder ,

Heel veel sterkte en kracht in deze moeilijke tijd. 
Op 6 februari 2021
om 3:48 getekend door:
R.o.b.e.r.t. .K.l.o.p.m.a.n.
Dit is niet ok
Beste familie Schreuder,
Ik ken de burgemeester vooral van de ontmoetingen tijdens het wandelen met de honden en natuurlijk bij de bakker en slager op de Leusderweg. Daar kwam hij dan aangereden op zijn elektrische fiets, statig, fier en rechtop.
Elke zaterdag kwam je hem wel tegen en ik groette hem stellig "net iets te hard" met "Dag Burgemeester", waarbij hij altijd glom van oor tot oor.
Hij kende mijn oom uit Gorinchem en mijn vader heeft hij ook nog meegemaakt. Hij had een ijzeren geheugen en voordat je het wist stond je 10 minuten met hem te kletsen.
Een boeiende, lieve en bijzondere man. Ik zal onze gesprekjes missen.
Heel veel sterkte en kracht toegewenst met dit verlies.
Jan Willem Helms 
Op 5 februari 2021
om 22:45 getekend door:
J.a.n. .W.i.l.l.e.m. .h.e.l.m.s.
Dit is niet ok
Beste familie Schreuder,
Ik ben Burgemeester Schreuder tegengekomen bij Bestuursvergaderingen van de Rabobank, waar ik toen notuliste was. Een zeer kundig en professioneel bestuurder die ook bulderend kon lachen. Als hij binnen kwam, dan kwam er ook echt iemand binnen. Maar precies op de juiste manier; als een respectabel persoon en vriendelijk mens. Veel sterkte met uw verlies en ik wens dat u wordt gedragen door mooie herinneringen. 
Op 5 februari 2021
om 19:19 getekend door:
S.o.n.j.a. .v.a.n. .d.e.n. .B.e.r.g.
Dit is niet ok
Geachte familie Schreuder,
Moge onze oud Burgermeester de enige troost in leven en sterven gekend hebben, dan komt het goed ! 
Op 5 februari 2021
om 15:16 getekend door:
B...T.e.r.p.s.t.r.a.
Dit is niet ok
Beste familie Schreuder,
Heel veel sterkte met het verlies van de heer B. Schreuder.
Voor ons als carnavallisten van Amersfoort was hij een zeer gerespecteerd man.
Namens carnaval Amersfoort heel veel sterkte. 
Op 5 februari 2021
om 14:15 getekend door:
B.e.r.t. .S.t.o.m.p.h.o.r.s.t.
Dit is niet ok
Lieve familie Schreuder.
Gecondoleerd met het verlies van man vader en opa. Sprak hem af en toe op de Leusderweg en vond het geweldig hoe hij jullie moeder en oma nog verzorgde. Door de Corona had ik hem alweer een tijdje niet gesproken.
Hij heeft veel voor ons betekend en ons dierenpark.
We hebben menig uurtje vergaderd voor het wel en wee van ons park.
Wens jullie heel veel sterkte dit zware verlies te dragen.
Warme groet Astrid Vis. 
Op 5 februari 2021
om 11:51 getekend door:
A.s.t.r.i.d. .V.i.s.-.T.e.r.t.o.o.l.e.n.
Dit is niet ok
Beste familie Schreuder,
Ik schrok toen ik zojuist het overlijdensbericht in de krant las van uw man, vader en grootvader. De afgelopen jaren heb ik regelmatig gezellig met hem gesproken op ons wekelijkse boodschappenrondje op de Leusderweg. Hierbij kwamen wij erachter dat hij bevriend was met mijn oom, die in diezelfde periode burgemeester van Hengelo was dat zij na hun ambt nog steeds contact hadden. Zijn enthousiasme, vriendelijkheid en belangstelling zullen mij zeker bijblijven. Ik wens u veel sterkte met de verwerking van dit verlies. 
Op 5 februari 2021
om 11:08 getekend door:
C.a.s.p.a.r. .T.e.e.u.w.e.n.
Dit is niet ok
       1 2 
Dit register is aangemaakt door:
Gemeente Amersfoort
op 5 februari 2021
en blijft zichtbaar tot:
5 april 2021
Contact met beheerder >
Contact met Gemeente Amersfoort:


  annuleren

Register verlengen >
Een blijvende herinnering aan:

Albertus (Bert) Schreuder

U kunt van dit register en de toegevoegde condoleances zelf een boekje maken en laten drukken. Meer info >

Nieuw boekje maken >
Hou me op de hoogte
Wilt u op de hoogte gehouden worden als er nieuwe (nationale) registers geopend worden? Condoleance.nl biedt verschillende mogelijkheden om op de hoogte te blijven, zoals e-mail, Twitter en SMS. Foto