Margot Scholte

Margot Scholte

2 april 1963 - 3 september 2020

‘The opposite of love is not hate. It’s indifference. The opposite of art is not ugliness, it’s indifference. The opposite of faith is not heresy, it’s indifference. And the opposite of life is not death, it’s indifference’

Met dit citaat van Elie Wiesel markeerde Margot Scholte in haar lectorale rede bij de installatie van haar lectoraat Maatschappelijk Werk haar visie op het wezen van sociaal werk. Het citaat pakt ook het wezen van Margot in haar werk en in haar leven.
Margot overleed op donderdag 3 september, nadat ze als ‘evenwichtskunstenaar’ bijna acht jaar met uitgezaaide borstkanker haar leven telkens weer opnieuw betekenis wist te geven. Dat deed ze in haar persoonlijk leven met haar partner Karel, en hun hondje Dapper (what’s in a name…), maar dat deed ze ook met en voor professionals in het sociaal domein.
De betekenis van Margot voor het maatschappelijk werk en sociaal werk kan moeilijk overschat worden. Opgeleid als klinisch psycholoog met een specialisatie in de gerontologie, werkte ze bij de Hogeschool Windesheim, voordat ze de sprong maakte naar het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn/NIZW. Daar zorgde ze, onder andere met Geert van der Laan (de eerste hoogleraar Maatschappelijk Werk) voor een radicale professionalisering van het maatschappelijk werk. Te beginnen bij het ontwikkelen van intake- en signaleringsmethodieken. Tegelijkertijd werkte ze samen met het beroepenveld aan een visie op de plaats en positie van het maatschappelijk en sociaal werk. Dat zou altijd scherp en betrokken moeten zijn op de sociale kwesties. Praktisch alle maatschappelijk werkers in Nederland zijn opgegroeid met de methodieken die Margot ontwikkelde.
Vanaf 2007 zette ze haar scherpe denkkracht en haar ongeëvenaarde eigenwijsheid in bij Movisie en bij haar lectoraat Maatschappelijk Werk bij de Hogeschool Inholland. Dat resulteerde onder andere in het landelijk programma Sociaal Werk in de Wijk en in een radicaal pleidooi voor een meer generalistische invulling van sociaal werk. Haar pleidooi vond weerklank in de landelijke beroepsprofielen en in het werkveld.
Margot vervulde daarnaast tal van rollen in het sociaal domein. Zo was ze onder andere vanaf 2000 ruim tien jaar hoofdredacteur van Maatwerk (de voorloper van het huidige Vakblad Sociaal Werk), was ze lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de NVMW, lid van het presidium van het lectorenplatform zorg en welzijn/sociaal werk en voorzitter van het COOAB (Coördinerend Orgaan Opleidingen Agogische Beroepen in de GGZ).
Ook na haar afscheid van haar lectoraat en Movisie kon en wilde Margot niet onverschillig blijven. Ze was de aanjager achter de publicatie De Brede Basis van Sociaal Werk (Coutinho, 2019) en verzorgde in 2019 de Marie Kamphuis lezing met een gedreven pleidooi voor het structureel aanpakken van sociale problemen door het sociaal werk (het door haar gemunte begrip ‘structuraliseren’).
In 2013 werd Margot benoemd tot erelid van de NVMW, de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werk (en nu de BPSW, de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk). Terecht. Ze droeg bij aan betekenisvol, en professioneel sociaal werk dat nooit onverschillig mag staan tegenover sociale vraagstukken. Een onvergetelijke nalatenschap.

Namens de familie
Karel Pagrach
Namens collegae en oud collegae
Ard Sprinkhuizen
Lia van Doorn
Condoleance toevoegen X sluiten
Uw naam:

Uw email (wordt niet gepubliceerd):


Gedenktekst:
 annuleren
Wilt u een SMS ontvangen direct als er een nieuw nationaal register geopend wordt? Stuur dan CONDO AAN naar 3010

We versturen nooit meer dan 5 berichten per week. Deze abonnementsdienst kost 25 cent per ontvangen bericht. U kunt zich afmelden door CONDO STOP te sms-en naar 3010.
< Vorige         41 t/m 51 van 51
Met bewondering en vertedering denk ik terug aan de heerlijk vrolijke koppigheid waarmee ze zelfs de dood tegen de haren instreek en waarmee zich sterk maakte om het sociaal werk als vak op de kaart te zetten. 
Op 9 september 2020
om 12:20 getekend door:
H.a.n.s. .O.o.s.t.r.i.k.
Dit is niet ok
Margot en allemaal, wat zullen we je missen. Je was toch wel alom aanwezig. Dan op de voorgrond dan weer op de achtergrond. Maar je was er. Enerzijds een anker of een richtsnoer met methoden en wijsheid. Anderzijds ook voorloper in veranderingen van Sociaal Werk en onderzoekend doorvorsen wat dat betekent. We zullen je missen als een krachtige bron van kennis over Sociaal Werk. Je was ook een heel fijn, energiek intellectueel persoon. Ik wens jouw naasten en ons, veel sterkte om met dit grote verlies om te gaan. Laura Koeter. 
Op 9 september 2020
om 11:42 getekend door:
L.a.u.r.a. .K.o.e.t.e.r.
Dit is niet ok
Lieve naasten van Margot Scholte. Allereerst veel sterkte met het verlies. Helaas leer ik nu pas haar bijdragen kennen. Beter laat dan nooit. Moge haar werk en bijdragen nog vele lange tijd tot inspiratie zijn voor anderen. Alle goeds voor de toekomst gewenst! 
Op 9 september 2020
om 10:30 getekend door:
I.r.i.s. .M.i.d.d.e.n.d.o.r.p.
Dit is niet ok
Wat een verdrietig nieuws. Lang geleden kwam ze met de bus naar het AMWkantoor in Bemmel om ons mee te nemen in in de pilot van het intakemodel.
Daarna heb ik haar boeken gebruikt als docent MWD voor het vak signaleren en actie ondernemen en als docent social work. Dank je Margot voor je deskdundigheid en intelligentie op zoveel terreinen. Heel veel sterkte voor de dierbaren 
Op 9 september 2020
om 10:28 getekend door:
j.a.n.n.e.k.e. .L.a.k.e.r.v.e.l.d.
Dit is niet ok
Wat een indruk laat Margot achter! Een inspirerende vrouw die al haar talenten en energie gebruikte om van sociaal werk in Nederland een sterkere sector te maken. En wat een doorzettingsvermogen de afgelopen jaren, zij steeds breekbaarder maar haar boodschap altijd sterk. Het is een voorrecht om te mogen lopen in de stevige voetstappen die zij heeft gezet. Voor mij zijn dat o.a. het Platform Lectoren Sociaal Werk en het Vakblad Sociaal Werk.
Heel veel sterkte voor Margots familie en vrienden! 
Op 9 september 2020
om 10:23 getekend door:
M.a.r.j.a. .J.a.g.e.r.-.V.r.e.u.g.d.e.n.h.i.l.
Dit is niet ok
Wat een verlies. Ik heb Margot niet persoonlijk gekend maar wel mogen werken met de resultaten van haar inzet, onderzoek en gedrevenheid. Heel veel sterkte voor alle nabestaanden. Angelique 
Op 9 september 2020
om 10:19 getekend door:
A.n.g.e.l.i.q.u.e. .t.e.r. .H.o.r.s.t.-.H.e.i.j.m.a.n.s.
Dit is niet ok
Wat een groot gemis voor het sociaal werk;
Wat een groot gemis voor de wereld;
Het gemis zal het grootst zijn voor alle mensen in de kring om jou heen én Dapper.
En ik mis je ook.
Veel sterkte voor al degenen die je lief zijn. 
Op 9 september 2020
om 10:05 getekend door:
L.i.s.b.e.t.h. .V.e.r.h.a.r.e.n.
Dit is niet ok
Met 'Wegen en (blijven) overwegen' zette jij de maatschappelijk werker stevig in zijn professionaliteit en in het vervolg, 'Dichterbij', werd de omvang van de context waarbinnen die maatschappelijk werker werkzaam was opnieuw in al zijn complexiteit en diversiteit duidelijk. Aan beiden mocht ik met veel plezier met je samen werken. En met beiden hebben we binnen onze opleiding langere tijd gewerkt, om onze social workers klaar te stomen voor de praktijk. Je het een steen verlegd... dag Margot 
Op 9 september 2020
om 9:49 getekend door:
E.v.i.e. .H.e.i.n.i.c.h.s.
Dit is niet ok
Ik leerde Margot zo'n 12 jaar geleden kennen bij Movisie. Een enorme inspirerende vrouw met een duidelijke en stevige visie op het sociaal werk. Het was een geweldige ervaring om met haar samen te werken: ze daagde mij uit om steeds kritisch te zijn en om het praktische met academische te combineren. Ik heb enorm veel van haar geleerd.
Ik wil Karel en de vrienden (o.a. Ard!) en familie van Margot enorm veel sterkte wensen met dit grote verlies. 
Op 9 september 2020
om 9:15 getekend door:
H.a.n.n.e.k.e. .F.e.l.t.e.n.
Dit is niet ok
Margot Scholte sprak op 21 januari 2010 haar lectorale rede uit en stelde mij die dag in de gelegenheid om een coreferaat te houden. Het was de eerste keer dat ik met Margot iets samen deed en zodra zij aan haar rede was begonnen bezorgde ze mij een indringend gevoel van overbodigheid. Ik had als coreferent eigenlijk maar heel weinig aan het glasheldere betoog van de kersverse lector Scholte toe te voegen.

Margot nam in haar rede de aanwezigen nog eens mee door de geschiedenis van het maatschappelijk werk. Langs de ontluikende professionalisering van Marie Kamphuis via het emancipatoire politieke denken van de jaren zeventig naar de ontluistering van Hans Achterhuis om daaruit te constateren dat het maatschappelijk werk zich te zeer in de spreekkamers had verschanst en haar leidende rol was kwijtgeraakt. Margot pleitte er voor dat het hoog nodig was dat het maatschappelijk werk weer uit de kast kwam en haar sturende positie in de eerste lijn opnieuw zou opeisen. Het klonk mij als muziek in de oren.

'Oude waarden in nieuwe tijden', zo luidde de titel van Margots lectorale rede. Geheel in lijn met wat bijvoorbeeld de Canon Sociaal Werk ook probeerde te stimuleren, meende zij dat het maatschappelijk werk zich moet herpakken door een aantal oude waarden weer in het hart van de beroepsidentiteit van het maatschappelijk werk te maken. Het gaat dan om zaken als dienstbaarheid, bezieling, solidariteit, soberheid, het verbindend vermogen en onafhankelijkheid. Allemaal waarden die weer actief moeten worden uitgedragen in nieuwe energieke, moderne organisatievormen.

De maatschappelijk werker van de 21e eeuw was in de ogen van Margot niet langer een spreekkamer-specialist, maar een sociaal domein-generalist. Iemand die in het front van wijken opereert, diagnoses stelt, specialistische hulp kan inroepen, die aanwezig (present) is. Ja, zo constateerde ze, we zien hier iets van de gestalte van Johanna ter Meulen in terug. Maar ze zag het ook in de eerste experimenten met sociale wijkteams in Enschede, Leeuwarden en Eindhoven, waar maatschappelijk werkers in de leefwereld van kwetsbare wijken hun rol opeisten.

Deze initiatieven vormden de voorhoede, aldus Scholte, die het maatschappelijk weer de weg moeten wijzen. Het is niet zo dat ze hun hulpverleningsstempel moeten afzweren, integendeel. Ze moeten alleen naar voren treden, er eerder bij zijn, in het front opereren. Zo ontstond er een nieuw profiel van de maatschappelijk werker, die we nu sociaal werker zijn gaan noemen: zelfverzekerd en midden in leefwereld van de mensen waar het om gaat. Margot ontvouwde in haar lectorale rede een programma, dat eigenlijk in de jaren die daarop volgden zowel in de beroepsopleidingen als in de beroepsverenigingen gewoon is uitgevoerd. Zij was in 2010 niet alleen visionair, zij heeft er tot op het laatst in weerwil van haar slopende ziekte intensief aan meegewerkt. Het is een groot onrecht dat het sociaal werk veel te vroeg afscheid van haar moet nemen. 
Op 8 september 2020
om 22:43 getekend door:
J.o.s. .v.a.n. .d.e.r. .L.a.n.s.
Dit is niet ok
Lieve Margot, Karel en familie
Lieve Ard en Lia, haar maatjes

Onnoemelijk sterk als mens én als wetenschappper,
Onnoemelijk sterk als inspiratiebron voor sociaal werk,
Bescheiden, maar o zo groot!
Dank voor je warmte en deskundigheid
Ik denk aan jou, aan jullie, zo mooi omringd tot op het eind...
Triest maar oneindig veel respect.
Zie je graag, Tine 
Op 8 september 2020
om 22:00 getekend door:
t.i.n.e. .v.a.n. .r.e.g.e.n.m.o.r.t.e.l.
Dit is niet ok
< Vorige        1 2 3 
Dit register is aangemaakt door:
Ard Sprinkhuizen
op 8 september 2020
en blijft zichtbaar tot:
8 november 2020
Contact met beheerder >
Contact met Ard Sprinkhuizen:


  annuleren

Register verlengen >
Een blijvende herinnering aan:

Margot Scholte

U kunt van dit register en de toegevoegde condoleances zelf een boekje maken en laten drukken. Meer info >

Nieuw boekje maken >
Hou me op de hoogte
Wilt u op de hoogte gehouden worden als er nieuwe (nationale) registers geopend worden? Condoleance.nl biedt verschillende mogelijkheden om op de hoogte te blijven, zoals e-mail, RSS, Twitter en SMS. Foto
Condoleance.nl op je mobiel
Foto Speciaal voor iedereen die via de mobiele telefoon Condoleance.nl wil bekijken, hebben we een compakte mobiele versie van de site ontwikkeld.
Dit register op je site of blog
Wil je dit register op je eigen website of blog vermelden? Gebruik dan de code onder de knop.
Kopieer de code hieronder en plak deze in je blog of site: