Marten Heida

Marten Heida

6 februari 1929 - 30 mei 2020

De naam des Heeren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

Dankbaar voor de jaren die wij met hem mochten delen, is op 91-jarige leeftijd overleden onze heit, pake, oer-pake, papa van opa, opi en mijn vriend.

sinds 14-10-2008 weduwnaar van Aukje Heida – Smid

Cobie en Klaas
Jan en Gerda
Hendrik en Nelly
Ruurd en Truus
Leffert en Josephine
Emmy en Ruud
Klein- en achterkleinkinderen
Mevrouw H. Miske
Condoleance toevoegen X sluiten
Uw naam:

Uw email (wordt niet gepubliceerd):


Gedenktekst:
 annuleren
Wilt u een SMS ontvangen direct als er een nieuw nationaal register geopend wordt? Stuur dan CONDO AAN naar 3010

We versturen nooit meer dan 5 berichten per week. Deze abonnementsdienst kost 25 cent per ontvangen bericht. U kunt zich afmelden door CONDO STOP te sms-en naar 3010.
        1 t/m 20 van 57        Volgende >
Beste familie Heida,

Excuses voor mijn late reactie, maar pas gisteravond vond ik het overlijdensbericht in de mailbox van onze stichting Zaamslag 850 jaar. Het was ook vooral via dat kanaal dat we de laatste jaren contact hadden: over het boek over ons dorp dat enkele jaren geleden verscheen. Nadat hij het had ontvangen en gelezen kwam er een telefoontje waar je echt even voor moest gaan zitten.

Ik schreef 'vooral' bij Zaamslag 850 jaar, want dat was niet het enige. Van tijd tot tijd kwam hij 'uit de lucht vallen' als hij met jullie moeder en na haar overlijden met zijn vriendin weer eens op ronde was in zuidelijke streken. Want dat vond ik het mooie aan hem: hoewel hij op Koninginnedag de Friese vlag uitstak was hij - anders dan nogal wat Friezen - er zich terdege van bewust dat er ook buiten Fryslân leven is!

Mw. de Putter haalde het al aan: de kinderen die werden uitbesteed rond de geboorte van Emmy. Zo kwam Leffert bij ons terecht. Jaren later kwam hij nog eens langs en verbaasde ons met zijn 'piratenactiviteiten' in de ether.

Eenennegentig jaar is hij geworden, een leeftijd om voluit te schrijven. Maar nu is het einde daar. Ik ben ervan overtuigd dat jullie een veelheid aan herinneringen aan hem koesteren.

Veel sterkte gewenst en hartelijke groet,

Bas de Leeuw
Zaamslag 
Op 26 juni 2020
om 15:37 getekend door:
B.a.s. .d.e. .L.e.e.u.w.
Dit is niet ok
Altijd welkom bij heit en mem.Van jongs af aan. Hoeveel woorden zou ik nodig hebben om alles te vertellen wat zo waardevol was? Heb in ieder geval wat Fries geleerd op mijn manier. Dien wurk jowt noflik resten. Maar de doar is niet ta. Veel sterkte in verbondenheid met elkaar. 
Op 11 juni 2020
om 21:06 getekend door:
V.e.r.a. .e.n. .M.a.r.i.j.n.
Dit is niet ok
Geachte Familie en Mevr. Miske,

Onze innige deelneming bij het overlijden van Marten. Een goede vriend van Frans-Vlaanderen is heengegaan.

Wido en Vera Bourel-Versweyveld 
Op 9 juni 2020
om 12:13 getekend door:
W.i.d.o. .e.n. .V.e.r.a. .B.o.u.r.e.l.-.V.e.r.s.w.e.y.v.e.l.d.
Dit is niet ok
Het was fijn en gezellig elkaar elke 3e woensdag van de maand te ontmoeten en samen te eten.
Wij bieden onze oprechte deelneming aan de familie en zuster Miske.
De Here zij geloofd, geprezen en gedankt!

Robert en Marijke, deelnemers aan Maaltijdproject PWApark. 
Op 7 juni 2020
om 13:45 getekend door:
R.o.b.e.r.t. .e.n. .M.a.r.i.j.k.e. .P.a.s.m.a.n.
Dit is niet ok
Beste familie Heida, gecondoleerd met het overlijden van jullie (schoon)vader , opa en overopa.
Mogen de mooie herinneringen en goeie eigenschappen jullie tot troost en vreugd zijn.
Jan en Ria Koeling 
Op 7 juni 2020
om 13:37 getekend door:
J.a.n. .e.n. .R.i.a. .K.o.e.l.i.n.g. .,. .L.e.l.y.s.t.a.d.
Dit is niet ok
Wat een voorrecht deze hartelijke meneer te hebben ontmoet. Wat een gemis.
Bedankt Marten!
Onze oprechte deelneming aan de familie en zuster Miske.

Koos en Bea Veenendaal 
Op 7 juni 2020
om 12:31 getekend door:
K.o.o.s. .V.e.e.n.e.n.d.a.a.l.
Dit is niet ok
Gecondoleerd met het verlies van Uw vader, hij is ons tot grote steun geweest in een voor ons moeilijke periode in ons leven. 
Op 7 juni 2020
om 9:11 getekend door:
W.i.m. .e.n. .Y.v.o.n.n.e. .H.o.l.
Dit is niet ok
Beste familie,
Alsnog willen je jullie condoleren met het verlies van jullie markante vader. We denken, dat jullie op Zaamslag als gezin een mooie tijd beleefd hebben. Ook jullie moeder was een graag geziene vrouw in kerk, vrouwenvereniging en daarbuiten. We herinneren ons, dat rond de geboorte van Emmy enkele jongens van meester Heida bij mijn ouders op de boerderij in de Van Lijndenpolder logeerden. Jullie en mijn moeder hadden een warme band. Na hun beider overlijden bleef jullie vader met mijn vader (oud schoolbestuurslid) contact onderhouden. Speciaal plekje heeft voor ons Leffert, die 's zaterdags wel eens boodschappen voor ons deed. Nu jullie ouderlijk huis is weggevallen, zal het onderlinge contact minder intens worden, maar probeer het vast te houden, kinderen Heida!
Sterkte de komende tijd en alle goeds voor de toekomst.
Jan en Jannie 
Op 6 juni 2020
om 16:22 getekend door:
J.a.n. .e.n. .J.a.n.n.i.e. .d.e. .P.u.t.t.e.r.-.S.c.h.e.e.l.e.
Dit is niet ok
Geachte familie, namens de Raad van Bestuur van het KFV (Komitee voor Frans-Vlaanderen) bied ik de familie onze oprechte deelneming aan. Marten had een sterke band met onze vereniging (door zijn interesse voor Frans-Vlaanderen) sinds decennia en hij was graag aanwezig op de Frans-Vlaamse Cultuurdagen. Ook met de Waregemse familie Verbeke waren er nauwe grensoverschrijdende contacten. (Dirk Verbeke, secretaris van het KFV) 
Op 5 juni 2020
om 17:53 getekend door:
K.F.V. .(.K.o.m.i.t.e.e. .v.o.o.r. .F.r.a.n.s.-.V.l.a.a.n.d.e.r.e.n.).
Dit is niet ok
Beste familie Heida en mevrouw Miske,

Gecondoleerd met het verlies van jullie vader, groot- en overgrootvader en vriend. Wij wensen jullie veel sterkte en goede herinneringen.

Inge, Pierre, Jacco en Manon 
Op 5 juni 2020
om 15:37 getekend door:
F.a.m.i.l.i.e. .V.a.n. .d.e.n. .D.o.b.b.e.l.s.t.e.e.n. .-. .H.e.e.m.s.k.e.r.k.
Dit is niet ok
Familie en Mevr. Miske.
Wij wensen u kracht en wijsheid toe in deze moeilijke omstandigheden. Ik ken uw vader van de ochtendcatechese v.d. kerk en ik onderhoud de tuin bij mevr. Miske.
Van harte gecondoleerd.
Geurt en Truus v.d. Weerd 
Op 5 juni 2020
om 14:08 getekend door:
G.e.u.r.t. .v...d... .W.e.e.r.d.
Dit is niet ok
Beste familie,
Van harte gecondoleerd met het verlies van jullie vader, groot- en overgrootvader en vriend.
Wij hebben hem leren kennen als een trouwe bezoekbroeder. Ook ging er geen verjaardag zonder een telefoontje van hem voorbij. Wij wensen jullie heel veel sterkte.
Jeanette Takken 
Op 5 juni 2020
om 12:35 getekend door:
J.e.a.n.e.t.t.e. .T.a.k.k.e.n.
Dit is niet ok
Beste familie en Hennie,
Hierbij willen we jullie van harte condoleren met het verlies van Marten. Wij zijn dankbaar dat wij hem vele jaren hebben mogen kennen en voor de bemoedigingen die wij van hem mochten ontvangen.
We zijn geraakt door jullie eerlijke woorden in de dankdienst. Daarvoor is moed nodig. We wensen jullie Gods kracht en nabijheid toe op jullie verdere levensweg.
Bert en Cynthia van de Bovekamp 
Op 5 juni 2020
om 11:33 getekend door:
B.e.r.t. .e.n. .C.y.n.t.h.i.a. .v.a.n. .d.e. .B.o.v.e.k.a.m.p.
Dit is niet ok
Beste familie Heida, Hierbij wil ik jullie in naam van mijn vader J de Muijnck condoleren met het verlies van jullie Vader, opa en overgrootvader, ook mevrouw Miske gecondoleerd. Ik heb uw vader en moeder en mevrouw Miske leren kennen omdat uw vader eerst met uw moeder vaak op bezoek kwam bij mijn ouders, later kwam uw vader met mevrouw Miske op bezoek. Toen mijn moeder 2 jaar gelden overleed zijn zij ook nog op de begrafenis geweest, en hebben we nog even met ze gesproken. Mijn vader zit inmiddels helaas ook in een verpleegtehuis maar uit zijn naam stuur ik u deze condoleance. Heel veel sterkte De heer J. de Muijnck en Anneke de Muijnck 
Op 5 juni 2020
om 11:23 getekend door:
A.n.n.e.k.e. .d.e. .M.u.i.j.n.c.k.
Dit is niet ok
Beste familie Heida, Hierbij wil ik jullie concoleren bij het overlijden van jullie vader, opa en grootopa, ook namens mijn zuster Jannelien Sluijter. Jullie vader en mevrouw Miske bezochten regelmatig onze moeder mw. Budding-Ebbers. Zij was altijd heel blij als zij op bezoek kwamen. Uw vader was heel trouw. Hij las dan een stuk uit de bijbel en bad voor onze moeder. Ik denk aan jullie. Met vriendelijke groeten, Bert Budding 
Op 5 juni 2020
om 5:48 getekend door:
B.e.r.t. .B.u.d.d.i.n.g.
Dit is niet ok
Beste fam. Heida en mevrouw Mieke
Gecondoleerd met het overlijden van jullie vader,opa, grootopa en vriend. We kennen hem als onderbuurman. Het was een fijne man. Ook naar onze kinderen toe. Altijd vriendelijk. Veel sterkte! Fam van Geerenstein 
Op 4 juni 2020
om 23:30 getekend door:
F.a.m. .v.a.n. .G.e.e.r.e.n.s.t.e.i.n.
Dit is niet ok
Beste Fam.Heida en mevr.Miske.
Vanharte gecondoleerd met het overlijden van Marten,ik wens jullie veel sterkte voor de komende tijd.

Mattie Pouwer 
Op 4 juni 2020
om 22:25 getekend door:
M.a.t.t.i.e. .P.o.w.e.r.-.W.i.s.s.e.
Dit is niet ok
Beste familie Heida en mevrouw Miske.
Gecondoleerd met het overlijden van br Heida.
Heel veel sterkte met het verwerken van het verlies.
Wij wensen u Gods zegen toe. 
Op 4 juni 2020
om 21:56 getekend door:
G.e.r.t. .e.n. .A.g.e.e.t.h. .E.v.e.r.s.
Dit is niet ok
Hallo familie Heida en mevr Miske.
condoleert met het overlijden van jullie vader, opa, grootopa en vriend, Ik heb Dhr Heida regelmatig ontmoet als ik bij hem op bezoek kwam als pastoraal medewerker van de Bethel kerk, een fijne diep gelovige man waar ik zelf veel van geleerd heb tijdens onze gesprekken. We hebben elkaar voor het laatst gezien tijdens de dankdienst voor het leven van mijn moeder,die afgelopen dec overleed, Hij vertelde toen dat hij zo fijn met mijn moeder praatte bij de bijbel catechese ochtenden. Wij wensen jullie Gods kracht en troost toe in de aankomende tijd. 
Op 4 juni 2020
om 21:03 getekend door:
H.e.r.m.a. .T.o.u.w.e.n.
Dit is niet ok
Beste familie,

Gecondoleerd met het overlijden van Marten Heida. Ik heb een paar jaar met hem samengewerkt in de Bethelkerk. Hij was pastoraal bezoeker. Ik heb hem toen leren kennen als een toegewijde, warme man. Onvermoeibaar bezocht hij een vast aantal adressen. Hij hield dat nauwkeurig bij en zijn bezoek werd altijd zeer op prijs gesteld. Hij gaf hoop en liefde door. Zijn aanwezigheid in onze kerk zal worden gemist.

Heel veel sterkte toegewenst! 
Op 4 juni 2020
om 21:00 getekend door:
B.a.r.t. .L.o.n.t.
Dit is niet ok
       1 2 3        Volgende >
Dit register is aangemaakt door:
Ruud Heemskerk
op 31 mei 2020
en zal spoedig verdwijnen.
Contact met beheerder >
Contact met Ruud Heemskerk:


  annuleren

Register verlengen >
Een blijvende herinnering aan:

Marten Heida

U kunt van dit register en de toegevoegde condoleances zelf een boekje maken en laten drukken. Meer info >

Nieuw boekje maken >
Hou me op de hoogte
Wilt u op de hoogte gehouden worden als er nieuwe (nationale) registers geopend worden? Condoleance.nl biedt verschillende mogelijkheden om op de hoogte te blijven, zoals e-mail, RSS, Twitter en SMS. Foto
Condoleance.nl op je mobiel
Foto Speciaal voor iedereen die via de mobiele telefoon Condoleance.nl wil bekijken, hebben we een compakte mobiele versie van de site ontwikkeld.
Dit register op je site of blog
Wil je dit register op je eigen website of blog vermelden? Gebruik dan de code onder de knop.
Kopieer de code hieronder en plak deze in je blog of site: